Recent Submissions

 • Robert Lowell: Päivä päivältä ja muita runoja 

  Laakso, Saara (Maailmankirjat, 2020)
 • Jonas Hassen Khemiri: Soitan veljilleni 

  Vaismaa, Riitta (Maailmankirjat, 2020)
 • Plagiarism Defined? : A multiple case study analysis of institutional definitions 

  Ronai, Kara (Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä, 2020)
  This multiple case study examines seven institutional documents from universities in four countries (Australia, China, Finland and Germany) with the aim of determining how plagiarism is defined in these institutional ...
 • KiVAKO-hanke : korkeakoulut kielivarantoa kehittämässä 

  Varttala, Teppo; Puranen, Pasi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tässä artikkelissa kuvaamme opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, 25 korkeakoulun yhteistyönä toteuttamaa KiVAKO (Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa) -kärkihanketta. Kuvailemme lyhyesti hankkeen taustaa ja ...
 • Monikielisen viestinnän haasteet kansainvälisessä yliopistossa 

  Solin, Anna; Pienimäki, Hanna-Mari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Suomalaiset yliopistot haluavat näyttäytyä kansainvälisinä ja monikielisinä opetuksen ja tutkimuksen keitaina. Mutta kuinka monikielisyys toteutuu yliopistojen eri toiminnoissa? Millaisia haasteita liittyy monikielisen ...
 • Torey Hayden: Satutettu lapsi 

  Haverinen, Karoliina (Maailmankirjat, 2020)
 • Kiännä karjalakse : kääntäjänkoulutusta kielen elvyttäjille 

  Kuusi, Päivi; Riionheimo, Helka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Mitä hyötyä on kääntäjänkoulutuksesta, kun kieli on uhanalainen? Miten pikakurssitetaan kielen elvyttäjiä vapaaehtoiskääntämiseen? Mitä tästä kaikesta jää opiskelijoille kirkkaimpana mieleen? Itä-Suomen yliopistossa toimi ...
 • Oman äidinkielen osaaminen – hyödyntämätön resurssi 

  Yli-Jokipii, Maija; Aksinovits, Larissa; Salin, Riitta; Hautakoski, Tuulia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tässä artikkelissa tarkastelemme monikielisten oppilaiden oman äidinkielen merkitystä osana Suomen kansallista kielivarantoa, kuvaamme opettajan työtä ja arjen haasteita sekä pohdimme oman äidinkielen opetuksen tulevaisuutta ...
 • Tampereella panostetaan varhennetun kieltenopetuksen kehittämiseen ja monipuolisiin kielivalintoihin 

  Lahti, Laura; Harju-Autti, Raisa; Verkama, Outi; Aaltonen-Kiianmies, Kirsi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen opetus on 1.1.2020 alkaen varhentunut alkamaan ensimmäiseltä vuosiluokalta kaikissa Suomen kouluissa (Opetushallitus 2019). Tampereella kieltenopetuksen varhentaminen on huomioitu ...
 • Kielitietoisuusvalmennukset ammatillisessa koulutuksessa – KIELO-hankkeen kokemuksia 

  Dejanova, Tarja; Seppä, Marianne; Arola, Tuija; Pakkanen, Ritva; Pesola, Hannele; Siirilä, Jani (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Opetushallituksen rahoittama KIELO – kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä -hanke on kukoistanut jo yli puolitoista vuotta. Hankkeeseen osallistuvat Aikuiskoulutus Taitaja, Business College ...
 • Yhdeksäsluokkalaisten keinot lukutaidon kehittämiseksi 

  Sääkslahti, Minna; Saviniemi, Maija; Palola, Elina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Nuorten lukutaito on ollut viime vuosina usein esillä mediassa. Keskustelussa on noussut esiin erityisesti huoli lukutaidon heikkenemisestä ja lukemisharrastuksen hiipumisesta. Aihetta ovat käsitelleet lähes pelkästään ...
 • Ljudmila Ulitskaja: Köyhiä sukulaisia 

  Vaismaa, Riitta (Maailmankirjat, 2020)
 • Mind the Gap : lukion ja korkeakoulun välistä kuilua kaventamassa 

  Riikonen, Jonna; Pirhonen, Hillamaria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Lukiosta korkeakouluun siirtyvä nuori kohtaa opintojensa alkuvaiheessa uudenlaisia viestintä- ja kieliosaamiseen liittyviä haasteita, kun toimintaympäristö, opiskelutavat ja tekstilajit muuttuvat. Haasteena on se, että ...
 • Kielivaranto A:sta Ö:hön 

  Riuttanen, Sanna; Kyckling, Erja; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
 • Suomen kielikoulutuspolitiikka menneisyyden, nykyisyyden ja vähän tulevaisuudenkin valossa 

  Saarinen, Taina; Ihalainen, Pasi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tässä artikkelissa Taina Saarinen ja Pasi Ihalainen keskustelevat suomalaisen kielikoulutuspolitiikan historiasta ja tulevaisuudesta. Artikkeli perustuu Saarisen Kari Sajavaara -muistoluentoon ja Ihalaisen kommenttipuheenvuoroon ...
 • Kielisalkun uusi tuleminen perusopetuksen vuosiluokille 1-6 

  Kantelinen, Ritva; Kajander, Kati; Wallinheimo, Kirsi; Elgundi, Zinab (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Eurooppalainen kielisalkku (EKS) on eurooppalaisena yhteistyönä suunniteltu työkalu toiminnallisen, oppijakeskeisen ja itseohjautuvan kielten opiskelun suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Suomalaisesta EKS-versiosta ...
 • Sergio Ramírez: Miten kaunis on meri, Margarita 

  Lahti, Vesa (Maailmankirjat, 2020)
 • Elizabeth Strout: Olive Kitteridge 

  Rinne, Liisa (Maailmankirjat, 2020)
 • Students’ perspectives on English medium instruction within higher education : exploring gender differences in Norway and Finland 

  Bukve, Trude (Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä, 2020)
  This study aims to explore gender differences in students’ perspectives on language use within higher education (HE), using data from a survey distributed to students at two universities in Norway and Finland. Analysing ...
 • Lisa Taddeo: Kolme naista 

  Karkinen, Mirva (Maailmankirjat, 2020)

View more