Uusimmat aineistot

 • Elämän ilot ja surut 

  Savolainen, Saara (Maailmankirjat, 2018)
 • Laittomat, paperittomat 

  Ripsaluoma, Marjatta (Maailmankirjat, 2018)
 • Kolehtina kivääri 

  Vaismaa, Riitta (Maailmankirjat, 2018)
 • William Morris –fanin jaakobinpaini H&M:llä 

  Niiranen, Susanna (Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 2018)
 • Mark Twainin Huckleberry Finnin uusi tuleminen 

  Lahti, Vesa (Maailmankirjat, 2018)
 • Mark Twain: Huckleberry Finnin seikkailut 

  Seppälä, Liisamari (Maailmankirjat, 2018)
 • Maanjäristys, lasten syntymä ja katoaminen 

  Ripsaluoma, Marjatta (Maailmankirjat, 2018)
 • Kieli ja nationalismi 

  Länsisalmi, Riikka; Viitamäki, Mikko (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
 • Kieli ja kirjoitusjärjestelmä ”japanilaisuuden” mittana 

  Länsisalmi, Riikka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Japanin kieltä puhuu noin 127 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa asuu Suomea hieman suuremman Japanin valtion alueella. Vaikka kielen asemaa ei ole virallistettu erillisellä kielilainsäädännöllä, on se käytännössä ...
 • The written voice of Korea 

  Kim, Jeong-Young (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  The theme of language and nationalism may be approached via various routes. Among these, I choose Hangul, the invented alphabet of Korea, which, I believe, Koreans can by no means separate from the language. To the Korean ...
 • Kieli(koulutus) ja nationalismi Singaporessa : ratkaisemattomia jännitteitä standardienglannin, äidinkielten ja singlishin välillä 

  Slioor, Ari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Edellyttääkö kansallistunteen syntyminen koko väestön kesken jaettua ja omaksi koettua kieltä? Singapore tarjoaa mielenkiintoisen esimerkin tapauksesta, jossa vastaus kysymykseen ei ole lainkaan yksiselitteinen. Nationalismin ...
 • Kieli, uskonto ja kotimaa : hindi, urdu ja nationalismi Etelä-Aasiassa 

  Viitamäki, Mikko (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Poliittisesti, etnisesti, kielellisesti ja uskonnollisesti pirstaleinen Etelä-Aasia ei ole koskaan tarjonnut helppoja symboleita yhtenäiselle kansalle. Lähes jokainen määritelmä kansakunnasta on merkinnyt jonkin ryhmän ...
 • Kansoja yhdistävä ja erottava arabia 

  Akar, Sylvia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Arabialla on virallisen kielen asema 25 maassa. Kielen eri varianttien kutsuminen arabiaksi on poliittinen päätös, mutta myös vähemmistökielten asemalla ja jopa aakkostolla on tehty politiikkaa.
 • Bulgarian ja makedonian kirjakielet kansallisina konstruktioina 

  Lindstedt, Jouko (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Bulgarian ja makedonian kirjakielten historia on hyvä esimerkki siitä, miten kansallisia identiteettejä on viimeisen kahdensadan vuoden aikana rakennettu ja muutettu – ja miten niille Balkanilla silti aina etsitään muinaisia ...
 • Kyrilliken i serbiska 

  Virkkula, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Denna framläggning granskar användningen av den kyrilliska skriften i serbiskans nationalistiska diskurs. Fokus ligger på hur den kyrilliska skriften används som instrument, och ibland rentav slagträ, i diskursen om ...
 • Nationalismi ja suomen kielen asema 

  Nuolijärvi, Pirkko (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Kansallisella heräämisellä ja kansallisen tietoisuuden vahvistumisella oli keskeinen rooli 1800-luvulla, kun Suomen suuriruhtinaskunnassa alkoi olla pyrkimyksiä suomalaisuuden ja suomen kielen aseman edistämiseksi ja Suomi ...
 • Johan on markkinat! : varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen muutoksessa 

  Ruutiainen, Ville (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Yksityisesti tuotetun varhaiskasvatuksen osuus kasvaa. Kasvu on ollut julkisesti tuettua eli poliittisen prosessin tulos. Yksityisen toiminnan, perheiden valinnan mahdollisuuksien ja palveluntuottajien kilpailun lisääntymissä ...
 • Lukivaikeuden taustalla takkuja aivoyhteyksissä 

  Lohvansuu, Kaisa (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Joillekin lukemaan oppiminen voi olla vaikeaa, vaikka lapsi olisi muuten kyvykäs. Tällöin puhutaan perinnöllisestä lukivaikeudesta eli dysleksiasta. Dysleksia ilmenee yleensä myöhemmin lukemisen hitautena ja kirjoitusvirheinä. ...
 • Digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuus koskee kaikkia 

  Ladonlahti, Tarja; Laamanen, Merja; Uotinen, Sanna (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Digitalisaatio koskee läheisesti koulutusorganisaatioita, opiskelua ja oppimista. Se tarjoaa monenlaisia uusia mahdollisuuksia koulutuksen organisoinnille ja opiskelulle. Samalla se tuo myös velvoitteita ja haasteita ...
 • Käsillä kulkien pakoon 

  Vaismaa, Riitta (Maailmankirjat, 2018)

Näytä lisää