Collections in this community

Recent Submissions

 • Workshop on ICES reference points (WKREF2) 

  Lordan, Colm; Orio, Alessandro; Kempf, Alexander; Pierucci, Andrea; Kuparinen, Anna; Rindorf, Anna; Peyronnet, Arnaud; Wilson, Ashley; Albertsen, Christoffer Moesgaard; Konrad, Christoph; Sparrevohn, Claus Reedtz; Minto, Cóilín; Howell, Daniel; Gilljam, David; Miller, David; Garcia, Dorleta; Armelloni, Enrico; Abad, Esther; Masnadi, Francesco; Scarcella, Giuseppe; Dingsør, Gjert Endre; Winker, Henning; Sparholt, Henrik; Farias, Inês; Horbowy, Jan; Lecomte, Jean-Baptiste; Hutchings, Jeffrey A.; Fall, Johanna; Lövgren, Johan; Simmonds, John; Shrives, Jonathan; De Oliveira, José; Hommik, Kristiina; Kell, Laurence; Vansteenbrugge, Lies; Borges, Lisa; Batts, Luke; Taylor, Marc; Pastoors, Martin; Scanu, Martina; Cardinale, Massimiliano; Gras, Michaël; van Deurs, Mikael; Goñi, Nicolas; Graham, Norman; Silvar Viladomiu, Paula; Sampedro, Paz; Hilborn, Ray; Sharma, Rishi; Millar, Sarah; Nimmegeers, Sofie; Miethe, Tanja; Perälä, Tommi; Bartolino, Valerio (International Council for the Exploration of the Sea, 2022)
  The ICES Workshop on ICES reference points (WKREF2) was tasked review the WKREF1 report and based on the outcome develop updated guidelines for the ICES reference points system and recommendations for ACOM consideration. ...
 • Semantische Parallelen 

  Ahlman, Erik (1921)
 • Työntekijät ja ammattikoulutus 

  Kyöstiö, O. K. (1961)
 • Finland’s action to strengthen civil societies and advance their enabling environment 

  Kontinen, Tiina; Palmusaari, Maria; Pernthaler, Magdalena; Ranta, Eija; Salmivaara, Anna (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2022)
  Kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on tärkeä tavoite Suomen kehityspolitiikassa ja keino saavuttaa muita kehityspoliittisia tavoitteita. Kansalaisyhteiskuntien tukeminen on tärkeää nykyisessä maailmanpoliittisessa ...
 • Vertaistyönohjauksen käsikirja 

  Meriläinen, Merja; Piispanen, Maarika (2022)
  Opettajuus on tarina, jonka ensi lehdillä on merkitystä -eikä ainoastaan opettajuus, sillä induktiovaiheeseen panostaminen voidaan tutkimusten valossa nähdä merkityksellisenä sekä yksilön ammatillisen kehittymisen että ...
 • Varusmiesten liikuntakoulutus osana Koulutus 2020 -uudistusta : tutkimusraportti 

  Ojanen, Tommi; Kyröläinen, Heikki; Helén, Joonas; Vaara, Jani; Pihlainen, Kai; Torpo, Lasse; Pulkka, Antti-Tuomas; Kekäläinen, Tiia; Honkanen, Tuomas (Pääesikunta. Koulutusosasto, 2022)
  Puolustusvoimien fyysisen koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on valmistaa sotilasta selviytymään omasta tehtävästään. Koulutus 2020 -ohjelman mukaisessa varusmieskoulutuksessa tavoitteena on kehittää liikuntakoulutusta ...
 • Taistelijan fyysinen toimintakyky 2020 : tieteellinen katsaus 

  Kyröläinen, Heikki; Pihlainen, Kai; Santtila, Matti; Torpo, Lasse (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Teknologian ja sodan kehittymisen seurauksena taistelukenttä on teknistyessään muuttunut yhä vaativammaksi ja nopeatempoisemmaksi niin taistelijoiden kuin joukon johtajien kannalta. Sotilaat joutuvat työskentelemään ...
 • Kokemuksia mielisairaalasta : muistoihin kaivertuneet tilat 

  Jäntti, Saara; Heimonen, Kirsi; Kuuva, Sari; Maanmieli, Karoliina; Rissanen, Anu (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2022)
  Suomessa psykiatrinen hoito on ollut pitkään hyvin laitoskeskeistä, ja mielisairaalat ovat kuuluneet monin tavoin suomalaisten elämään. Kokemuksia mielisairaalasta valottaa historian, kulttuurisen mielenterveystutkimuksen ...
 • Piiritanssi 

  Eräsaari, Risto (Risto Eräsaari, 2022)
  Entinen kirjastonhoitaja kärsii ongelmakiistojen ja aikalaishaasteiden jännitteisen vaihtelun ymmärtämättömyyden ymmärtämättömyydestä sekä ihmettelyn ilon tukahduttaneesta, julkista mielialaa vaivaavasta vakavasta röyhkeydestä. ...
 • Suomen kulttuuritehtävistä 

  Ahlman, Erik (1937)
 • Liikunta- ja urheilukulttuurimme : eilen-tänään-huomenna 

  Heinilä, Kalevi (2010)
  Kirja sisältää mm. poikkeavia käsityksiä suomalaisesta urheilusta. Lukijan on syytä varautua myös kohtaamaan epäsovinnaista liikuntakulttuurimme tilan tarkastelua.
 • Elämää vastavirtaan 

  Heinilä, Kalevi (2009)
  Olen koonnut kirjaani joukon näytteitä kannanotoistani elämänpolkuni eri vaiheilta lähinnä urheilun, tiedepolitiikan ja yhteiskunnan aloilta. Lukijan piristeeksi olen poiminut lähinnä kirjan loppuun myös joukon elämänkulun ...
 • New Materialist Explorations into Language Education 

  Ennser-Kananen, Johanna; Saarinen, Taina (Springer International Publishing, 2023)
  This open access book analyzes language education through a socio-material framework. The authors revisit their position as researchers by decentering themselves and humans in general from the main focus of research ...
 • Urheilu - ihminen - yhteiskunta 

  Heinilä, Kalevi (1974)
  Ovatko liikunta ja urheilu ilmiöinä niin yksille puille rakennettuja kuin uskotaan ja uskotellaan? Epäilykseni heijastuu näistä esitelmistä, ajatelmista ja tutkielmista, jotka olen vuosien varrelta koonnut. Epäilysteni ...
 • Terve sielu terveessä ruumiissa? 

  Heinilä, Kalevi (2001)
  Nykyaikainen liikuntakulttuuri on nuori, teollistumisen myötä syntynyt ilmiö. Voimistelu- ja urheilutoiminta löysi myös maassamme hyvän kasvupohjan. Tuota kasvua edisti osaltaan toiminnan kytkeminen mitä erilaisimpiin ...
 • Lähikuva. Vol 35 Nro 3 : Mediaväkivallan monet muodot 

  Koistinen, Aino-Kaisa; Kosonen, Heidi (Lähikuva-yhdistys, 2022)
  Väkivalta on ollut osa audiovisuaalista kulttuuria sen alkuajoista saakka. Samalla väkivallan representaatiot ovat herättäneet kuohuntaa, ja niiden vaikutuksista on syvään juurtuneita oletuksia. Lähikuvan teemanumerossa ...
 • Suomalainen liikuntaseura 

  Heinilä, Kalevi; Koski, Pasi (1991)
  The basic organizational unit in Finnish sport culture is a sport club with a voluntary membership. The aim of the survey was to describe the social organization of various sport clubs, and to trace the internal and external ...

View more