Tutkimuksia (Studies) -sarjassa julkaistaan vertaisarvioituja tutkimuksia, kuten väitöskirjoja. Lisäksi sarjassa julkaistaan eri ammattikunnille, kuten opettajille, suunnattuja tutkimuksia sekä kansainvälisiä arviointi- ja yhteistyötutkimuksia. Julkaisija: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos I An open online publication series for peer-reviewed studies on education, such as doctoral dissertations. In addition, also studies for teachers, schools and policy makers as well as international comparative studies are published in this series. Publisher: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research ISSN 2243-1381

Recent Submissions

View more