Show simple item record

dc.contributor.advisorOittinen, Tuire
dc.contributor.authorPulkkinen, Ella
dc.date.accessioned2024-04-29T05:56:05Z
dc.date.available2024-04-29T05:56:05Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94537
dc.description.abstractKun ahdistus vierasta kieltä kohtaan tulee esiin oppimistilanteissa, puhutaan ilmiöstä nimeltä vieraan kielen kieliahdistus. Kieliahdistus ilmenee jokaisella oppijalla yksilöllisesti, mutta aiemmat tutkimukset aiheesta ovat osoittaneet ilmiön aiheuttavan monipuolisia negatiivisia vaikutuksia kieltenoppimista kohtaan. Tämä tutkielma keskittyy selvittämään, miten ja missä muodossa vieraan kielen kieliahdistus englannin kieltä kohtaan ilmenee suomalaisen ala-asteen kolmannen ja neljännen luokan oppilaiden keskuudessa. Tutkielman tavoitteena on selvittää, missä tilanteissa kieliahdistus ilmenee, ja mitkä ovat kohderyhmän asenteet englannin kielen oppimista kohtaan. Tutkimuksen aineistona on Likert-skaalan kysely, johon vastasi 22 oppilasta. Aineistoa on analysoitu hyödyntäen määrällisiä menetelmiä. Tutkielmassa saatujen tulosten mukaan kohderyhmän asenteet englannin kielen oppimista kohtaan ovat positiivisia, eikä englannin kielen koeta aiheuttavan enemmän ahdistusta tai stressiä suhteessa muihin oppiaineisiin. Tulosten mukaan kohderyhmän keskuudessa nousi esiin kaksi tilannetta, jotka aiheuttavat muita tilanteita enemmän kieliahdistusta. Nämä suurinta ahdistusta aiheuttavat tilanteet ovat englannin kielen suullinen käyttö sekä pelko virheiden tekemistä kohtaan. Kieliahdistuksen ilmeneminen yksittäisissä tilanteissa oli kuitenkin vähäistä kohderyhmän keskuudessa, ja suuri osa tutkimukseen osallistuvista ei kokenut kieliahdistusta englannin kieltä kohtaan. Tämän tutkielman tulokset voivat olla hyödyksi kasvatus- sekä opetusalan ammattilaisille sekä yksityishenkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kieliahdistuksesta ilmiönä. Koska Suomessa on tehty vähäisesti tutkimusta kieliahdistuksen parissa, olisi tulevaisuuden tutkimuksen hyvä keskittyä entistä syvemmin kieliahdistuksen ilmenemiseen suomalaisten keskuudessa. Tämän lisäksi tutkimus kieliahdistuksen ilmenemisestä suomalaisten ala-asteikäisten parissa on vähäistä ja tulevaisuudessa juuri tämän kohderyhmän perusteellinen tutkiminen olisi tärkeää.fi
dc.format.extent32
dc.language.isoen
dc.subject.otherforeign language anxiety
dc.subject.otherlanguage anxiety
dc.subject.otherEnglish as a second language
dc.subject.otherlanguage anxiety among children
dc.titleForeign language anxiety toward the English language among Finnish primary school third and fourth grade students
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404293165
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoahdistus
dc.subject.ysojännittäminen
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysolanguages
dc.subject.ysolower comprehensive school
dc.subject.ysoanxiety
dc.subject.ysonervousness
dc.subject.ysoschool children
dc.subject.ysolanguage learning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record