Show simple item record

dc.contributor.advisorSalonen, Anna
dc.contributor.authorSaarihuhta, Sauli
dc.date.accessioned2023-11-28T07:43:38Z
dc.date.available2023-11-28T07:43:38Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92111
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten kuluttajan sitoutuminen sosiaalisessa mediassa syntyy ja millaisia vaikutuksia sillä on brändille. Kuluttajien sitoutuminen on eri muodoissaan yrityksille tärkeä voimavara, joka vaikuttaa asiakassuhteiden pitkäikäisyyteen ja asiakkaiden lojaaliuuteen, sekä kannustaa kuluttajia suosittelemaan brändiä muille. Lisäksi sillä voidaan saavuttaa positiivisempia tuloksia markkinoinnille, sekä vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja täten myös yrityksen tuottavuuteen. Tänä päivänä sosiaalinen media on yksi parhaista väylistä yrityksille sitouttaa kuluttajia brändeihin. Kun ymmärretään, miten sitoutuminen sosiaalisessa mediassa syntyy, on mahdollista toteuttaa toimia brändin markkinoinnissa, jotka johtavat vahvempaan kuluttajien sitoutumiseen sosiaalisessa mediassa. Kun puolestaan ymmärretään, millaisia vaikutuksia sosiaalisessa mediassa sitoutumisella on brändille ja asiakkaille, voidaan ymmärtää sen arvo yrityksille. Sosiaalisessa mediassa sitoutumisen syntymistä tarkasteltiin sosiaalisen median markkinointi-muuttujan avulla. Kyseinen muuttuja kuvaa sosiaalisen median markkinoinnin toimia, jotka vastaavat kuluttajan motivaatioihin käyttää brändin sosiaalista mediaa. Tarkasteltuja sosiaalisessa mediassa sitoutumisen vaikutuksia tässä tutkimuksessa puolestaan olivat brändisitoutuminen ja brändipääoma, jotka molemmat ovat brändin menestymisen kannalta tärkeitä mittareita. Myös taustatekijöiden, eli iän, sukupuolen, seuratun brändin toimialan ja seuraamiseen käytetyn sosiaalisen median alustan vaikutuksia testattiin muuttujiin. Tutkimusaineiston kerääminen toteutettiin kvantitatiivisin metodein verkkokyselylomakkeella, johon saatiin 74 vastausta. Tutkimusaineiston analysointi suoritettiin IBM SPSS-ohjelmalla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sosiaalisen median markkinoinnin toimilla on positiivinen vaikutus kaikkiin sosiaalisessa mediassa sitoutumisen osa-alueisiin. Sosiaalisessa mediassa sitoutumisen osa-alueista puolestaan kuluttamisella ja osallistumisella todettiin olevan positiivinen vaikutus kognitiivis-emotionaaliseen brändisitoutumiseen sekä kokonaisbrändipääomaan.fi
dc.format.extent59
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othersosiaalisessa mediassa sitoutuminen
dc.subject.otherbrändisitoutuminen
dc.subject.otherbrändipääoma
dc.titleKuluttajan sitoutumisen muodostuminen sosiaalisessa mediassa ja vaikutukset brändille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202311288119
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysobrändit
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysositoutuminen (toiminta)
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright