Show simple item record

dc.contributor.advisorRutanen, Niina
dc.contributor.authorKuumola, Veera
dc.date.accessioned2023-02-28T07:00:53Z
dc.date.available2023-02-28T07:00:53Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85684
dc.description.abstractTämän tutkimuksen keskeisenä kiinnostuksen kohteena on vertaissuhteiden jatkuvuus ja uusien suhteiden rakentuminen lasten siirtyessä esiopetuksesta koulupolulle. Tarkoituksena on selvittää, miten esiopetuksessa rakentuneet vertaissuhteet jatkuvat lasten siirtyessä kouluun. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten uudet vertaissuhteet alkavat rakentua ensimmäisestä koulupäivästä koulupolun ensimmäisiin kuukausiin. Tutkimus sijoittuu etnografiseen teoreettismetodologiseen viitekehykseen. Pääaineiston keruumenetelmänä käytettiin havainnointia, jota täydennettiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 39 ensimmäisen vuosiluokan aloittavaa lasta. Aineiston analyysi toteutettiin kaksivaiheisena soveltaen henkilösuhteiden verkostoanalyysia ja temaattisen analyysin vaiheita. Tutkimuksen tuloksena syntyi neljä tyyppiä, jotka kuvaavat lasten tyypillisiä vertaissuhteiden jatkuvuus- ja rakentumisprosesseja. Syntyneet tyypit olivat: 1) uutta etsivät, 2) vanhaan turvautuvat, 3) rohkeat uuden edessä ja 4) vertaistaitoja tarvitsevat. Näitä tyyppejä kuvattiin lisäksi kahden pääteeman ja viiden alateeman kautta. Teemat kertovat esimerkiksi lasten tunteista suhteessa vertaissuhteiden rakentamiseen ja tavoista rakentaa niitä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lapset ovat vertaissuhteiden jatkuvuuksien ja uusien suhteiden rakentamisessa hyvin heterogeeninen joukko. Tulosten pohjalta tulisi kiinnittää huomio niihin lapsiin, joilla ei ole valmiita suhteita, eikä uusia vertaissuhteita muodostu helposti.fi
dc.format.extent73
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersiirtymä esiopetuksesta perusopetukseen
dc.titleVertaissuhteiden jatkuvuus ja uusien suhteiden rakentuminen siirtymässä esiopetuksesta perusopetukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202302281944
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoetnografia
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysoperusopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record