Show simple item record

dc.contributor.advisorMaunula, Minna
dc.contributor.authorHimanko, Nina
dc.contributor.authorHonkanen, Jarmo
dc.date.accessioned2022-06-23T10:13:00Z
dc.date.available2022-06-23T10:13:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82014
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata luokanopettajien käsityksiä oppilaan kouluun kiinnittymisestä ja sen tukemisesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millaisia käsityksiä luokanopettajilla on oppilaan kouluun kiinnittymisestä ja sen tukemisesta. Lisäksi tarkasteltiin luokanopettajien käsityksiä siitä, mikä merkitys kouluun kiinnittymisellä on oppilaan koulunkäyntiin. Tutkimuksen avulla kuvattiin myös sitä, millaisena oppilaan kouluun kiinnittyminen näyttäytyy koulun arjessa. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja sitä määrittää fenomenografinen tutkimusote, jossa kiinnostuksen kohteena ovat ihmisten käsitykset ja arkiajattelu. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdeksasta haastattelusta, jotka toteutettiin yksilöhaastatteluina toukokuussa 2022. Kaikki haastateltavat opettajat työskentelevät alakouluissa luokanopettajina. Haastateltavat valittiin harkinnanvaraista otantaa käyttäen ja perustuen vapaaehtoisuuteen. Aineisto analysoitiin fenomenografisesti ja kuvauskategoriat muodostavat tutkimuksen päätulokset. Tutkimus osoitti, että luokanopettajien käsitykset kouluun kiinnittymisestä liittyvät turvallisuuden tunteeseen ja osallisuuden kokemukseen. Kouluun kiinnittynyt oppilas tulee kouluun mielellään ja on sitoutunut osallistumaan kaikkeen koulun toimintaan. Hänellä on koulussa ainakin yksi hyvä kaveri ja kodin asenne on koulunkäyntiä tukeva. Opettajan rooli turvallisen ilmapiirin rakentajana ja lämminhenkisenä, helposti lähestyttävänä, oppilasta kannustavana aikuisena tukee oppilaan kiinnittymistä kouluun. Myös jatkuvalla ryhmäytymisellä ja systemaattisella hyvinvointitaitojen opettamisella nähdään olevan kiinnittymistä tukevia vaikutuksia.fi
dc.format.extent70
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheroppilaan kouluun kiinnittyminen
dc.titleLuokanopettajien käsityksiä oppilaan kouluun kiinnittymisestä ja sen tukemisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206233618
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record