Show simple item record

dc.contributor.advisorMård-Miettinen, Karita
dc.contributor.authorHärmälä, Jesse
dc.date.accessioned2022-05-12T07:02:03Z
dc.date.available2022-05-12T07:02:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81033
dc.description.abstractVieraan kielen puhuminen voi aiheuttaa ihmisissä jännityksen tunteita. Vieraan kielen puhumisesta aiheutuvaa jännitystä ja kieliahdistusta on tutkittu jo 1980-luvun loppupuolelta lähtien. Kieliahdistukseen voi liittyä sekä fyysisiä että psyykkisiä oireita, jotka voivat haitata vieraan kielen opiskelua ja oppimista. Kieliahdistusta esiintyy esimerkiksi vieraiden kielten oppitunneilla, joilla oppilaat joutuvat osoittamaan suullista osaamistaan erilaisissa puhetilanteissa. Vaikka kieliahdistusta on tutkittu jo aiemmin, aihetta ei ole tarkasteltu vielä kovinkaan paljon suomalaisessa kouluympäristössä ja erityisesti englannin kielen oppitunneilla. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet muun muassa kieliahdistuksen aiheuttajiin ja seuraamuksiin. Koska kieliahdistuksella on osoitettu olevan negatiivisia seurauksia oppilaiden motivaatioon ja opintomenestykseen, tämä maisterintutkielma selvittää, miten suomalaiset yläasteikäiset oppilaat kokevat puhutun englannin aiheuttaman kieliahdistuksen englannin kielen oppitunneilla, ja miten sitä voitaisiin heidän mielestään helpottaa. Vastauksia tähän kysymykseen etsitään oppilailta itseltään, joiden ehdotuksia kieliahdistuksen vähentämiseksi käsitellään tässä maisterintutkielmassa. Tutkielman aineisto kerättiin yhdessä suomalaisessa yhtenäiskoulussa, josta tutkimukseen osallistui 58 oppilasta luokka-asteilta seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, johon sisältyi 18 Likert asteikkoa hyödyntävää kysymystä sekä 9 avointa kysymystä, joihin oppilaat kirjoittivat vastauksensa vapaasti. Tutkielmassa tutkittiin, kuinka kyseiset oppilaat kokevat suullisen englannin kielen käytön vaikuttavan heidän kieliahdistukseensa. Kieliahdistusta tarkasteltiin koko oppilasryhmän sisällä sekä sukupuolen ja englannin arvosanan perusteella. Lisäksi tutkimuksessa pyydettiin oppilaita esittämään ehdotuksia, jotka vähentäisivät heidän kieliahdistustaan englannin kielen tunneilla ja tekisivät englannin kielen puhumisesta vielä entistä miellyttävämpää. Saatu aineisto analysoitiin pääasiallisesti sisällönanalyysillä. Tutkielman tulokset osoittavat, että oppilaat kokevat kieliahdistusta puhuessaan englantia englannin kielen oppitunneilla. Tytöt raportoivat kokevansa kieliahdistusta useammin kuin pojat. Sen sijaan englannin arvosana ei tuntunut vaikuttavan kokemukseen kieliahdistuksesta. Tutkielman oppilaat esittivät ehdotuksia kieliahdistuksen vähentämiseksi verrattain vähän. Oppilaiden antamia ehdotuksia olivat muun muassa oman kielitaidon parantaminen, valinnanvapauden lisääminen oppitunneilla sekä kannustavan ja positiivisen ilmapiirin luominen.fi
dc.format.extent53
dc.language.isoen
dc.subject.otherforeign language anxiety
dc.titleSpoken foreign language anxiety during English lessons among junior high school students
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205122679
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysopuhe (puhuminen)
dc.subject.ysosuullinen kielitaito
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoahdistus
dc.subject.ysospeech (phenomena)
dc.subject.ysooral language skills
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysoanxiety


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record