Show simple item record

dc.contributor.advisorKansikas, Juha
dc.contributor.authorPalkio, Lilli
dc.date.accessioned2021-08-16T07:00:00Z
dc.date.available2021-08-16T07:00:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77371
dc.description.abstractGlobalisaation ja digitalisaation myötä palvelusektorin kansainvälistyminen on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmenien aikana. Lisäksi nämä edistysaskeleet ovat luoneet uusia liiketoiminta mahdollisuuksia, kuten digitaalisten palveluiden luominen/tuottaminen. Aiemmat yritysten kansainvälistymistä koskevat tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet pitkälti tuotantoteollisuuteen ja olemassa olevat teoriat ovat luotu ennen digitali-soitumista. Tässä tutkimuksessa näkökulma kansainväistymiseen on modernimpi ja tutkimus keskittyy digitaalisten palveluviejien kansainvälistymisprosessiin. Tutkimus rajattiin koskemaan Suomalaisia digitaalisia palveluvientiyrityksiä, jotka ovat laajentuneet ulkomaisille markkinoille viime aikoina. Käsitys prosessista saatiin pitämällä neljä puolistrukturoitua haastattelua. Laadullisen tutkimuksen avulla pyrkimys oli tutkia ja lisätä ymmärrystä digitaalisten palveluvientiyritysten kansainvälistymisestä. Lisäksi tämä työ pyrki selvittämään, miten fyysinen etäisyys, verkostot ja yrittäjähenkisyys vaikuttivat ulkomaille laajentumiseen tässä yhteydessä. Tulokset osoittavat, että suomalaisten digitaalisten palveluyritysten kansainvälistyminen alkaa pian perustamisen jälkeen. Tärkeimmät syyt ja motivaatio ulkomaille laajentumiseen ovat halu kasvattaa liiketoimintaa, rajoitetut mahdollisuudet kotimaan markkinoilla sekä yrittäjän/johdon orientaatio kansainvälistymistä kohtaan. Digitaalisen palveluyrityksen fyysinen läsnäolo kohdemarkkinoilla riippuu palvelun luonteesta ja se määräytyy aineettomien/konkreettisten tekijöiden perusteella. Markkinavalinta perustuu strategisiin tekijöihin, kuten kilpailutilanteeseen sekä maan sosioekonomiseen tilanteeseen. Tulokset osoittavat, että fyysinen etäisyys markkinoista vaikuttaa eniten markkinavalintaan, kun taas verkostoilla ja yrittäjähenkisyydellä on merkittävä rooli kansainvälistymiselle välttämättömän resurssien, osaamisen ja tuen tarjoajina. Koska Suomen markkinat ovat rajalliset, kansainvälistyminen voidaan tulosten perusteella nähdä väistämättömänä vaiheena suomalaisille palveluyrityksille, kun tähtäimessä on liiketoiminnan kasvattaminen.fi
dc.description.abstractWith the facilitating effect of both globalization and digitalization internationalization efforts of service sector have seen a substantial growth within the past decades. Furthermore, these advances have paved the way contemporary business opportunities, such as efficient creation/distribution of digital services. However, much of the previous research focusing on firm internationalization concerns the manufacturing industry and the existing theories have been created in the predigital era. Therefore, this study took a more modern perspective and focused on the internationalization process of digital service firms. This study was further limited to Finnish digital service firms which have lately broadened their business to foreign markets. To gain insight of the process, four semi-structured interviews were conducted. With a qualitative research this study aimed to explore and deepen the understanding of how such firms move to foreign markets. Furthermore, this study aimed to highlight the influence of physical distance, networks, and entrepreneurial behavior for the foreign expansion in the given context. The findings show that the internationalization process of Finnish digital service firms starts early after the establishment. Main reasons and motivation for foreign expansion emerges from strive for business growth, limited home markets and entrepreneurial/managerial orientation towards international operations. Online/offline presence of a digital service firm within the target market is dependent on the intangible/tangible factors of the offering. Moreover, market selection is based on strategic reasons, such as level of competition and socioeconomic factors. Hence, the physical distance has a significant influence on the market-selection, whereas networks and entrepreneurial behaviour is relevant in terms of providing essential support, resources, and capabilities for the internationalization as a whole. Furthermore, foreign expansion can be considered as a necessary step when a Finnish digital service firm aims for business growth since the home market are limited.en
dc.format.extent59
dc.language.isoen
dc.subject.otherdigital service firm
dc.subject.otherphysical distance
dc.subject.otherentrepreneurial behaviour
dc.titleInternationalization of Finnish digital service firms
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108164535
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysopalvelut
dc.subject.ysokansainvälistyminen
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysokansainväliset markkinat
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.subject.ysoverkostot
dc.subject.ysoservices
dc.subject.ysointernationalisation
dc.subject.ysoentrepreneurship
dc.subject.ysointernational market
dc.subject.ysobusiness
dc.subject.ysonetworks (societal phenomena)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record