Show simple item record

dc.contributor.advisorPitkänen-Huhta, Anne
dc.contributor.authorRäsänen, Janne
dc.date.accessioned2021-05-21T11:43:29Z
dc.date.available2021-05-21T11:43:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75864
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin suomalaisten peruskoulun opettajien suhtautumista opettajan auktoriteettiin, sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin. Opettajan auktoriteetin on perinteisesti nähty tarkoittavan opettajan valtaa oppilaisiin. Nykyinen näkemys korostaa enemmän opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta. Silti vielä nykypäivänä ei ole yksimielistä, mitä opettajan auktoriteetti käsitteenä tarkoittaa, ja miten se näkyy käytännössä. Keskeisenä osana tutkimusta olivat opettajan toiminnan, luokkahuoneen ilmapiirin sekä opettajan persoonan suhde opettajan auktoriteettiin ja sen muodostumiseen. Aiheesta ei ole juurikaan tutkimustietoa opettajien henkilökohtaisesta näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoituja haastatteluja hyödyntäen. Aineisto koostui yhteensä kuudesta (6) haastattelusta, joiden kestot vaihtelivat kahdenkymmenenyhden (21) ja kuudenkymmenenkahden (62) minuutin välillä. Analyysivaiheessa käytettiin sisällönanalyysia tutkimusmetodina. Tutkimukseen haastateltiin englanninopettajia, luokanopettajia, ja henkilöitä, jotka ovat sijaistaneet vailla varsinaista opettajankoulutusta. Yksi aspekti tutkimuksessa oli siis myös selvittää, missä määrin auktoriteetista on puhuttu koulutuksen aikana, ja miten koulutus on vaikuttanut auktoriteetin muodostumiseen. Tutkimuksesta ilmenee, ettei opettajan auktoriteetti ole käsitteenä selkeä, ja se tarkoittaa eri asioita eri opettajille. Myös näkemykset auktoriteetin alkuperästä vaihtelevat. Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus nähtiin keskeisempänä kuin opettajan valta. Opettajan luonne ja vuorovaikutuksen laatu osoittautuivat tärkeämmäksi auktoriteetin muodostumisen kannalta kuin opettajan toiminta luokkahuoneessa. Opettajan toiminta on tosin tärkeä siltä osin, että kokemuksen tuoma tietotaito luo positiivista ilmapiiriä luokkaan. Luokanopettajien ja kielten opettajien välillä ei havaittu selkeitä eroja heidän näkemyksissään opettajan auktoriteetista. Kouluttamattomat opettajat puolestaan näkevät auktoriteetin eri tavalla. Heidän toimintansa luokkahuoneessa on erilaista, ja he painottavat eri asioita. Koska tutkimus ei antanut selkeää kuvaa siitä, miten opettajan toiminta luokkahuoneessa vaikuttaa opettajan auktoriteettiin, vaadittaisiin jatkotutkimusta mahdollisista yleistettävistä toimintamalleista, jotka edistäisivät auktoriteetin muodostumista. Vaatisi myös lisäselvitystä, missä määrin opettajan auktoriteetista puhutaan opettajankoulutuksen aikana, koska vaikuttaa, että siihen keskitytään varsin vähän huolimatta siitä, että virallisesti paperilla sen kuuluisi olla osana koulutusta.fi
dc.format.extent85
dc.language.isoen
dc.subject.otherpedagogical love
dc.titleTeacher authority in the classroom : views of Finnish basic school English teachers and classroom teachers
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105213124
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysoauktoriteetti
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopetustyö
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysocontent analysis
dc.subject.ysoauthority
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysoteacher training
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysoteaching profession
dc.subject.ysoeducation and training


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record