Show simple item record

dc.contributor.authorHonko, Mari
dc.contributor.authorMustonen, Sanna
dc.date.accessioned2020-11-04T11:20:23Z
dc.date.available2020-11-04T11:20:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHonko, M., & Mustonen, S. (2020). Varhaista monikielisyyttä tukemassa : kielitietoiset toimintatavat varhaiskasvatuksessa. <i>Kasvatus</i>, <i>51</i>(4), 439-454.
dc.identifier.otherCONVID_43422271
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72485
dc.description.abstractVarhaiskasvatuksen monikielisyyttä on Suomessa tutkittu tähän saakka lähinnä erilaisten paikallisten, yhteen tai muutamaan kieleen keskittyvien kielipainotusohjelmien näkökulmasta. Sen sijaan vielä melko tutkimattomia alueita ovat kielenoppiminen sekä monikielisyyden ja monikielisyyttä tukevien toimintatapojen toteutuminen niissä varhaiskasvatusyksiköissä, joissa ryhmien kielellinen moninaisuus ei ole varhaiskasvatuksen järjestäjien tietoinen valinta. Siksi tarvitaan tutkimuspohjaista tietoa erilaisista varhaiskasvatusympäristöistä sekä niiden tavoista yhtäältä huomioida perheiden monikielisyys ja toisaalta tukea kaikkien oman varhaiskasvatusyksikön lasten kasvua kielitietoisiksi. Tarkastelemme tässä artikkelissa monikielisyyttä, kielitietoisia toimintatapoja sekä niihin suhtautumista varhaiskasvatuksen henkilöstön kokeman arjen näkökulmasta. Artikkeli perustuu keväällä 2017 kerättyyn verkkokyselyyn, joka kohdistettiin niille päivähoidon tai esiopetuksen työntekijöille, joiden ryhmässä on monikielisisä lapsia. Analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimus osoittaa, että lasten monikielisyys ja kielitietoiset toimintatavat voivat olla luonteva osa varhaiskasvatuksen arkea. Sekä varhaiskasvatusyksiköiden että yksittäisten toimijoiden välillä on kuitenkin suuria eroja siinä, miten ne otetaan osaksi toimintaa. Varhaiskasvatuksen tueksi tarvitaankin lisää tietoa kielitietoisuuden merkityksestä sekä keinoja kielitietoisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen.fi
dc.description.abstractIn Finland, multilingualism in the context of early childhood education has been studied mainly form the viewpoint of various local, language-weighted programmes concentrating on one or two languages. Instead, a rather uninvestigated area is how language learning and multilingualism are promoted in those early childhood education units where multilingualism is not a conscious choice of the education providers. In this article, we study multilingual, language aware practices, and attitudes towards them from the standpoint of the personnel’s lived experiences. The article is built on a web-based questionnaire that was aimed at those educators (workers in early childhood and per-school education) who had multilingual children in their groups in spring 2017. The data were analysed using qualitative content analysis. The results suggest that children’s multilingualism can be a natural part of everyday activities in early childhood education. However, there are need more support as regards the significance and implementations of language awareness.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherKoulutuksen tutkimuslaitos
dc.relation.ispartofseriesKasvatus
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othermultilingualism
dc.subject.otherearly childhood education
dc.subject.otherlanguage awareness
dc.titleVarhaista monikielisyyttä tukemassa : kielitietoiset toimintatavat varhaiskasvatuksessa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011046522
dc.contributor.laitosSoveltavan kielentutkimuksen keskusfi
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosCentre for Applied Language Studiesen
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange439-454
dc.relation.issn0022-927X
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume51
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat, 2020
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysokielellinen tietoisuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p282
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24061
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6720
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p25283
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1650
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright