Show simple item record

dc.contributor.authorVesikko, Kiia-Lotta
dc.contributor.authorLiikala, Vilma
dc.date.accessioned2020-09-28T05:43:24Z
dc.date.available2020-09-28T05:43:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71892
dc.description.abstractTutkimuksemme tavoitteena oli selvittää esiopetuksen opettajien kokemuksia yhteistyöstä luokanopettajien kanssa lasten siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen. Tutkimuksessa selvitettiin esiopetuksen opettajien ja luokanopettajien välisiä yhteistyötapoja. Lisäksi selvitettiin esiopetuksen opettajien näkemyksiä yhteistyön merkityksestä lapsille, vanhemmille ja heille itselleen sekä esiopetuksen opettajien toiveita siirtymäyhteistyölle jatkossa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena keväällä 2020 ja tutkimusaineisto koostui 29 esiopetuksessa työskentelevän esiopetuksen opettajan avoimesta kyselylomakevastauksesta. Tutkimusaineisto analysoitiin hyödyntämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tuloksista selvisi, että yhteistyö siirtymävaiheessa on vaihtelevaa: vähimmillään yhteistyö perustuu ainoastaan tiedonsiirtolomakkeiden siirtoon ja parhaimmillaan se on lähes päivittäistä alkuluokkatoimintaa. Myönteisenä yhteistyössä nähtiin lapsen tietojen siirtäminen luokanopettajalle ajoissa ennen koulun alkua sekä koulun tutuksi tuleminen lapselle fyysisesti. Esteenä yhteistyölle nähtiin sen vähäinen määrä sekä opettajien eri tasoinen panostus yhteistyöhön. Esiopetuksen opettajien mukaan opettajien välinen yhteistyö siirtymävaiheessa on merkittävää lapselle ja vanhemmille. Esiopetuksen opettajat pitävät yhteistyötä oman työnsä kannalta tärkeänä, sillä se lisää oman työn mielekkyyttä ja monipuolistaa sitä. Esiopetuksen opettajat toivovat, että yhteistyö luokanopettajien kanssa lisääntyisi ja että yksiköiden johto sekä kunnat näkisivät kouluun siirtymän tärkeänä. Lisäksi esiopetuksen opettajien toiveena oli, että kaikki osapuolet panostaisivat yhteistyöhön tasavertaisesti. Esiopetuksen opettajien vastauksien mukaan yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen opettajien välillä tulisi olla enemmän. Lisäksi yhteistyön suunnittelulle ja toteutukselle tulisi löytyä enemmän yhteistä aikaa ja toiminnalle yhteisiä toimintaperiaatteita. Jotta yhteistyö palvelisi siirtymää ja lasta oikealla tavalla, tulisi yhteistyöhön panostaa jokaisessa yksikössä samalla tapaa lapsen etua ajatellen.fi
dc.format.extent54
dc.language.isofi
dc.subject.othersiirtymä
dc.titleLapsen siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen : esiopetuksen opettajien kokemuksia siirtymäyhteistyöstä luokanopettajien kanssa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009285967
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoalkuopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record