Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.advisorHöylä, Helena
dc.contributor.authorChristou, Andria
dc.date.accessioned2020-06-22T04:11:55Z
dc.date.available2020-06-22T04:11:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70073
dc.description.abstractSuomalaisen koulureformin myötä vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelma (POPS 2014) esitteli monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK), jotka määritettiin osaksi jokaisen peruskoulun jokavuotista opetusta. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on olla keino toteuttaa eheyttävää opetusta, jonka opetussuunnitelmassa kuvataan olevan osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Käytännössä tarkoituksena on toteuttaa teemapohjaista opetusta tai ns. ilmiöopetusta, joka yhdistää usean oppiaineen sisältöjä, tavoitteenaan opettaa oppiainekohtaisten sisältöjen lisäksi myös laaja-alaisia opetussuunnitelmaan merkittyjä tavoitteita, kuten monilukutaitoa ja ryhmässä työskentelyn taitoja. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien keskeisin tavoite on auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja hahmottaakseen mielekkäitä kokonaisuuksia, jotka kuvastavat todellisessa maailmassa ja ympäristössä ilmeneviä ilmiöitä. Lisäksi niiden tarkoituksena on auttaa oppilaita vastaamaan todellista maailmaa ja heidän arkielämää koskeviin kysymyksiin. Tutkimusten mukaan eheyttävä opetus lisää motivaatiota oppimista kohtaan sekä oppimisen mielekkyyttä, mutta itse monialaisia oppimiskokonaisuuksia ei ole vielä uutuudessaan kunnolla tutkittu. Alakouluissa on Suomessa toteutettu integroivaa opetusta pitkään myös ennen edellä kuvattua uudistusta, mutta englannin kielen oppiaine on harvoin osana integroivaa opetusta. Etenkin monet alakoulun englannin aineenopettajat ovat tottuneet suunnittelemaan opetustaan ja opettamaan yksin, sillä aineenopettajan koulutus ei ole perehdyttänyt heitä integroivaan opetukseen samalla tavoin kuin luokanopettajia. Koska monet englannin opettajat olivat monialaisten oppimiskokonaisuuksien saapuessa uuden edessä, tämän ProGradu -tutkielman tarkoituksena oli teemahaastatteluiden avulla kartoittaa alakoulun englannin opettajien näkemyksiä ja kokemuksia englannin oppiaineen integroimisesta monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin kolmen ensimmäisen lukuvuoden ajalta niiden voimaantulosta (2016-2019). Tutkielmaa varten haastateltiin neljää englannin oppiainetta monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin integroinutta alakoulun englannin opettajaa alkuvuodesta 2019. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että alakoulun englannin opettajat kokivat monialaisten oppimiskokonaisuuksien mahdollistavan englannin opettamisen tavalla, joka poikkeaa perinteisestä ja tavanomaisesta, oppikirjaan nojaavasta englannin opetuksesta. Teemapohjainen opetus mahdollistaa englannin oppiaineessa opittujen taitojen soveltamisen monialaisen teeman käsittelyyn, sekä rohkaisee vapaampaan kielelliseen ilmaisuun englanniksi. Tulokset jaettiin kolmeen kategoriaan, joiden mukaan englannin oppiaineen integrointi monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin oli joko oppisisällöllistä, esittävää tai kokemuksellista. Haastavaksi koettiin mm. englannin oppiaineen integrointi opetustilanteisiin, joissa opetusryhmät olivat kooltaan suuria. Oppilaat eivät myöskään vielä päässeet vaikuttamaan monialaisten teemojen valintaan, mikä toteutuessaan mahdollisesti vaikuttaisi monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja englannin oppimiseen koettuun mielekkyyteen sekä siten parantaisi implisiittistä englannin omaksumista ja englannin oppimistuloksia entisestään.fi
dc.format.extent90
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherEFL
dc.subject.otherforeign language teaching
dc.subject.otherintegrative instruction
dc.subject.othermultidisciplinary learning modules
dc.titleTeacher perceptions of integrating EFL into primary-level Multidisciplinary Learning Modules
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006224285
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysobasic education
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysolearning
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysolanguages
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysolanguage teaching
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record