Show simple item record

dc.contributor.advisorHiltunen, Leena
dc.contributor.authorHasala, Veera
dc.contributor.authorKelly, Riitta
dc.date.accessioned2020-06-09T11:31:03Z
dc.date.available2020-06-09T11:31:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69801
dc.description.abstractVuoden 2014 opetussuunnitelman myötä ICT:n määrä kasvoi Suomen perusopetuksen opetussuunnitelmassa, ja samanlainen trendi koskee myös Japanin uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa, joka siirtyy vaiheittain käyttöön vuodesta 2020 alkaen. Tässä molempien maiden ICT-käytön käännekohdassa on hyvä tarkastella, miten ICT:n käyttöönotto on edennyt molempien maiden peruskouluissa. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia, 1) kuinka maiden opettajat kokevat ICT:n ja sen käytön opetuksessa, 2) minkälaisia tukiprosesseja on valjastettu ICT:n käyttöön opetuksessa Suomessa ja Japanissa, 3) kuinka ICT:tä käytetään Suomen ja Japanin opetuksessa käytännössä, ja 4) minkälaisia haasteita ICT:n käytössä opetuksessa voi olla Suomessa ja Japanissa. Tämä laadullinen vertaileva tutkimus kohdistuu Suomessa Keski-Suomen alueeseen ja Japanissa Kanazawan kaupunkiin Ishikawan prefektuurissa. Tulokset osoittivat monia yhtäläisyyksiä osallistujien näkemyksissä ja kokemuksissa, kuten ICT:n kokemisen ensisijaisesti työkaluna, ja käytännönläheisen täydennyskoulutuksen arvostuksen. Eroavaisuuksiin kuuluivat mm. se, että suomalaiset luokanopettajat kokivat ICT-laitteistonsa olevan riittävää, kun taas japanilaiset luokanopettajat eivät. ICT:n käyttötapauksiin kuului molemmissa maissa toimisto-ohjelmien käyttö, mutta molemmissa maissa oli myös omat sovelluksensa käytössä.fi
dc.description.abstractThe amount of ICT in the Finnish curriculum for primary education was greatly increased in the current curriculum of 2014, and the same can be said for the new primary school curriculum of Japan, the adoption of which will begin in 2020. At this turning point in the use of ICT in both countries, it is important to take a look at how the adoption of ICT has proceeded in primary schools in both countries. The aim of this master's thesis was to find out 1) how the teachers of the two countries perceive ICT and its use in education, 2) what kind of supporting processes have been set up to support the use of ICT in education in Finland Japan, 3) how ICT is used in education in Finland and Japan in practice, and 4) what kind of challenges can there be in the use of ICT in education in Finland and Japan. This qualitative comparative research focused on the areas of Central Finland, Finland, and Kanazawa, in Ishikawa prefecture in Japan. The results highlighted many similarities between the views and experiences of the participants, such as the viewing of ICT primarily as a classroom tool, and the appreciation of practical supplementary training. Differences include the fact that in general Finnish primary school teachers found their ICT equipment to be sufficient, whereas Japanese participants did not. The use cases of ICT in both countries included office applications, but both countries also had their own specific applications in use.en
dc.format.extent123
dc.language.isoen
dc.subject.otherFinland
dc.subject.otherJapan
dc.titleThe perception and use of ICT in education by primary school teachers in Finland and Japan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006094044
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysoopetuskäyttö
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysolower comprehensive school
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysoteacher training
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysoinformation and communications technology
dc.subject.ysoinformation technology
dc.subject.ysoeducational use
dc.subject.ysoschool children


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record