Show simple item record

dc.contributor.advisorRantala, Anja
dc.contributor.authorPelander, Irene
dc.date.accessioned2019-11-29T10:45:22Z
dc.date.available2019-11-29T10:45:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66576
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin luokanopettajien näkemyksiä pedagogisten asiakirjojen merkityksestä luokanopettajalle, oppilaalle ja oppilaan huoltajalle. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millaisia haasteita luokanopettajat näkivät oppimisen tuen kirjaamisessa. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Tutkimusaineisto koostui kuudesta luokanopettajan haastattelusta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tulosten mukaan luokanopettajat näkivät pedagogisten asiakirjojen selkeyttävän luokanopettajalle oppilaan tukitoimia ja toimivan apuna yhteistyössä eri tahojen kanssa. Oppilaalle asiakirjojen nähtiin tuovan mukanaan oikeuksia, kuten tukiresursseja. Oppilaan huoltajalle asiakirjojen nähtiin selkeyttävän koulun toimintaa ja tuovan varmuutta siitä, että oppilas saa tukea. Huoltajat olivat osallisina pedagogisten asiakirjojen laadinnassa, ja oppilaiden kohdalla osallisuus oli vaihtelevaa. Luokanopettajat kokivat keskeisiksi oppimisen tuen kirjaamiseen liittyviksi haasteiksi puutteet tuen resursoinnissa sekä epäselvyydet ja puutteet pedagogisten asiakirjojen lomakkeissa. Tulosten mukaan kouluilla saattaisi olla tarvetta tarkastella oppimisen ja koulunkäynnin tuen resursointia entistä tarkemmin. Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan todeta, että kolmiportaisen tuen pedagogisia asiakirjoja tulisi yksinkertaistaa ja selkeyttää. Lisäksi pedagogisten asiakirjojen lomakkeiden täyttämiseen tulisi perehdyttää niin koulussa työskenteleviä luokanopettajia kuin myös opettajaksi opiskelevia, sillä se on olennainen luokanopettajan työtehtävä.fi
dc.format.extent69
dc.language.isofi
dc.subject.otherpedagogiset asiakirjat
dc.subject.othertuen kirjaaminen
dc.titleLuokanopettajan näkemykset pedagogisten asiakirjojen merkityksestä ja oppimisen tuen kirjaamisen haasteista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911295064
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysodokumentointi
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoperusopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record