Show simple item record

dc.contributor.advisorTarnanen, Mirja
dc.contributor.authorIhalainen, Kati
dc.date.accessioned2018-12-05T06:51:52Z
dc.date.available2018-12-05T06:51:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60482
dc.description.abstractMaahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana. Kasvaneen maahanmuuton seurauksena kouluissa järjestetään yhä enemmän perusopetukseen valmistavaa opetusta maahanmuuttajalapsille ja yleisesti koulujen monikulttuurisuus on lisääntynyt. Kuitenkaan suurin osa suomalaisista opettajista ei ole saanut koulutusta kulttuurisesti monimuotoisen ryhmän opettamiseen. Valmistavaan opetukseen ei ole valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää eikä täten myöskään määriteltyä opettajan pätevyysvaatimusta. Monissa kunnissa valmistavan luokan opettajalta on vaadittu joko eritys- tai luokanopettajan pätevyyttä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisilla erilaisilla koulutustaustoilla valmistavien luokkien opettajia toimii ja miten he kokevat koulutuksensa riittävän työssä pärjäämiseen. Lisäksi haluttiin selvittää, minkälaista koulutusta valmistavan opetuksen opettajat toivoisivat saavansa ja mitä perustutkintoa he pitävät parhaana pohjana valmistavan luokan opettamiseen. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla, ja haastatteluihin osallistui yhteensä yksitoista valmistavan luokan opettajana toiminutta henkilöä. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Haastateltavista opettajista yhdeksän oli koulutukseltaan luokanopettajia, yksi erityisluokanopettaja ja yksi kielten aineenopettaja. Lähes kaikki opettajat olivat suorittaneet perustutkintonsa lisäksi erillisiä opintoja, jotka he kokivat tarpeellisiksi valmistavan luokan opettamisessa. Eniten lisäkoulutusta opettajat kokivat tarvitsevansa erityispedagogiikan ja kielipedagogian osa-alueilla sekä kulttuurituntemuksessa. Kaikki opettajat pitivät omaa perustutkintokoulutustaan parhaana pohjana valmistavan luokan opettajana toimimiseen.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.otherammatillinen pätevyys
dc.subject.otherkulttuurinen kompetenssi
dc.titleValmistavan luokan opettajien kokemuksia koulutuksen merkityksestä työssä pärjäämisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812054994
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokelpoisuus
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysovalmistava opetus
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysomaahanmuuttajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record