Show simple item record

dc.contributor.authorHarja, Annika
dc.date.accessioned2018-10-22T08:44:44Z
dc.date.available2018-10-22T08:44:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59889
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toiminnallisen matematiikan tarjoamia mahdollisuuksia peruskoulun ja lukion matematiikan opetukseen. Pyrkimyksenä oli kartoittaa opettajien käsityksiä toiminnallisten työtapojen käytön tavoitteista ja niihin liittyvistä haasteita sekä selvittää, minkälaisten harjoitteiden ja välineiden avulla he toteuttavat toiminnallista matematiikkaa. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan matematiikan opettamista ja oppimista sekä määritellään toiminnallista matematiikkaa ja esitellään opetusmenetelmiä, joiden avulla sitä voidaan toteuttaa. Tutkimukseen osallistui yhteensä viisi opettajaa: kolme luokanopettajaa ja kaksi aineenopettajaa. Aineistonkeruumenetelmänä käytin puolistrukturoitua haastattelua sekä havainnointia. Tutkimusmenetelmänä toimi fenomenografia, jonka avulla luokittelin aineistosta nousevat käsitteet neljän kategorian alle: toiminnallisen matematiikan mahdollisuudet, edut ja haasteet sekä mitä käyttö edellyttää opettajalta. Kuvasin niitä narratiivin kerronnan avulla. Toiminnallinen matematiikka mahdollistaa syvällisempää ymmärtämistä matematiikasta, aktivoi oppilasta ja lisää luokkahuoneen vuorovaikutusta. Tulosten mukaan sen käyttö tarjoaa myös oppilaalle mahdollisuuden omakohtaisten kokemusten saamiseen, lisää matematiikan opiskelun mielekkyyttä, tarjoaa konkretiaa sekä huomioi oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Käytön haasteina nousi esiin toimintavälineiden saatavuus, dokumentoinnin vaikeus, oppimisympäristö, koulun toimintakulttuuri ja erityisesti lukioissa ajan puute. Toiminnallisten menetelmien käyttö edellyttää myös opettajalta uskallusta kokeilla sekä vaivaa tehdä toimintamateriaaleja.fi
dc.format.extent148
dc.language.isofi
dc.subject.othertoiminnallinen matematiikka
dc.titleToiminnallisen matematiikan mahdollisuuksia etsimässä : ”Sen kautta voijaan luoda niin paljon iloa ja yhteistyötä ja semmosta syvällisempää ymmärtämistä”
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810224471
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysoopetusmenetelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record