Show simple item record

dc.contributor.advisorLähteenmäki, Mika
dc.contributor.advisorKalaja, Paula
dc.contributor.authorSormunen, Satu
dc.date.accessioned2017-02-22T11:40:17Z
dc.date.available2017-02-22T11:40:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1674000
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53088
dc.description.abstractAikojen saatossa metodit ja suuntaukset ovat vaihdelleet suuresti vieraiden kielten opetuksessa. Näin ollen myös kieliopin asema kielten opetuksessa on saanut erilaisia rooleja eri aikakausina. Välillä se on ollut merkittävin tekijä vieraan kielen oppimisessa ja opettamisessa ja välillä sen merkitystä on pidetty olemattomana. Suomessa kielten opetuksessa nojaudutaan vielä vahvasti oppikirjoihin, jotka pyrkivät noudattamaan vallitsevia opetussuunnitelmia (OPS). Uusimmissa OPS:issa korostetaan autenttisia tekstejä, erilaisten metodien käyttämistä ja elinikäistä oppimista kommunikatiivisuutta unohtamatta. Koska oppikirja on vielä toistaiseksi käytetyin opetusväline oppilaan kielitaidon kehittämiselle koulussa ja luokkahuoneessa, niiden tutkiminen on ajankohtaista ja merkityksellisestä. Tässä pro gradu-tutkielmassa tutkitaan neljää eri oppikirjasarjaa, kahta venäjän ja kahta englannin kielen oppikirjasarjaa, joita käytetään lukioissa ympäri Suomen. Tarkoituksena oli selvittää kuinka venäjän ja englannin oppikirjoissa esitetään adjektiivien vertailuasteiden rakenne, merkitys ja käyttö, sekä millaisia tehtäviä ko. aiheesta on tarjolla oppikirjoissa. Metodina käytimme laadullista sisällönanalyysiä. Analyysin avulla tulimme siihen tulokseen, että kieliopin ymmärretään vieläkin koostuvan ensisijaisesti sanan muodosta, sillä merkitykseen ja käyttöön oli käytetty selkeästi vähemmän tilaa oppikirjoissa. Osassa oppikirjoista käyttöä ja merkitystä ei myöskään ollut korostettu, vaan ne esitettiin ikään kuin huomautusten avulla. Kielioppi pyrittiin esittämään selkeästi, yksinkertaistetusti ja rajatusti, mikä väistämättä vaikutti muun muassa säännön totuudenmukaisuuteen. Suurin osa oppikirjojen tehtävistä edusti ohjattua kielentuottamista, mikä koostui esimerkiksi käännös- ja aukkotehtävistä. Tämän lisäksi oppikirjoissa oli myös vapaampia tuottamiseen, ymmärtämiseen sekä kieliopin tarkasteluun liittyviä tehtäviä, mutta niiden osuus jäi selkeästi pienemmäksi. Vaikka oppikirjoissa oli autenttista materiaalia, niitä ei käytetty kielioppiharjoitteissa. Lisäksi joitakin kommunikatiivisia tehtäviä esiintyi, mutta etenkin vapaampaa kommunikointia sisältäviä tehtäviä olisi voinut olla enemmänkin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (108 sivua)
dc.language.isorus
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkielioppi
dc.subject.otheroppikirja
dc.subject.othervieraan kielen oppiminen ja opettaminen
dc.subject.otheradjektiivin vertailuasteet
dc.subject.othervenäjän kieli
dc.subject.otherenglannin kieli
dc.titlePrepodavanie stepenej sravneniâ imën prilagatel'nyh v učebnikah russkogo i anglijskogo âzykov v Finlândii
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201702221506
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVenäjän kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineRussian Language and Cultureen
dc.date.updated2017-02-22T11:40:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi312
dc.subject.ysokielioppi
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysovertailuasteet
dc.subject.ysoadjektiivit
dc.subject.ysovenäjän kieli
dc.subject.ysoenglannin kieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record