Show simple item record

dc.contributor.advisorVehkakoski, Tanja.
dc.contributor.authorLeppänen, Kaisa
dc.date.accessioned2016-08-14T10:32:08Z
dc.date.available2016-08-14T10:32:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1571172
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50947
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millaista toimijuutta lapselle rakennetaan esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, miten toimijuuskuvaukset rakentuvat kielessä ja millaisen toimijuusaseman ne lapselle tuottavat. Tutkimusaineistona oli esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoja (n=101), tarkennettuna oppimissuunnitelmia, henkilökohtaisia opetuksen järjestämistä koskevia suunnitelmia sekä pedagogisia arvioita ja selvityksiä. Tutkimus toteutettiin diskurssianalyyttistä tutkimusmenetelmää käyttäen. Analyysissä tarkasteltiin lauseita, joissa kuvailtiin lasta, lapsen ominaisuuksia tai oppimista. Tutkimustulokset osoittavat, että lapsille rakennettiin asiakirjoissa monenlaisia toimijuuksia: ongelmakeskeistä, tukea tarvitsevaa, lapsesta irrotettua, vaihtelevaa, toivottua sekä yksilöllistä toimijuutta. Näiden toimijuuskuvausten tuottamat asemat lapsesta vaihtelevat epäonnistuvasta ja tarvitsevasta osaavaan ja itsenäiseen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että lapsella on rajallisesti mahdollisuuksia vaikuttaa toimijuutensa rakentumiseen ja itsestään kertovien asiakirjojen sisältöön. Tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että on tärkeää kiinnittää huomiota lapsesta käytettyyn kieleen ja kielessä rakentuviin toimijuuskuvauksiin. Huomionarvoista on lisäksi pohtia, millaista kuvaa lapsesta on tarpeenmukaista muodostaa ja mikä on asiakirjan rooli kuvausten muodostamisessa. Mahdollisen muutostarpeen voi ajatella kohdistuvan asiakirjojen sisällön ja kirjoitustyylin lisäksi siihen, millä perustein etuuksia myönnetään ja asiakirjojen rooliin tässä prosessissa. Myös aikuisen ja yhteiskunnan roolit lapsen toimijuuden määrittelijöinä, rajoittajina ja esiintuojina on mietittävä tarkoin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (60 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherToimijuus
dc.subject.otherdokumentaatio
dc.subject.otherdiskurssianalyysi
dc.subject.otherkolmiportaisen tuen asiakirjat
dc.titleLapsen toimijuus esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201608143788
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2016-08-14T10:32:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysodokumentointi
dc.subject.ysoasiakirjat
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record