Show simple item record

dc.contributor.authorMansikkamäki, Laura
dc.contributor.authorMäättä, Sami
dc.contributor.authorAro, Mikko
dc.date.accessioned2016-02-22T07:04:31Z
dc.date.available2016-02-22T07:04:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMansikkamäki, L., Määttä, S., & Aro, M. (2015). Erityisopetustaustan yhteys koulu-uupumukseen ammatillisessa koulutuksessa. <i>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti</i>, <i>25</i>(4), 25-37. <a href="https://bulletin.nmi.fi/2015/12/01/erityisopetustaustan-yhteys-koulu-uupumukseen-ammatillisessa-koulutuksessa/" target="_blank">https://bulletin.nmi.fi/2015/12/01/erityisopetustaustan-yhteys-koulu-uupumukseen-ammatillisessa-koulutuksessa/</a>
dc.identifier.otherCONVID_25388961
dc.identifier.otherTUTKAID_68304
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48871
dc.description.abstractKoulun asettamat odotukset ja vaatimukset kasaavat nuorille paineita. Mediassa on nostettu esiin huoli suomalaisten nuorten uupumisesta ja sitä myötä syrjäytymisriskin kasvusta. Tässä artikkelissa vertaillaan tyttöjen ja poikien koulu-uupumusta sekä selvitetään peruskoulun aikaisen erityisopetustaustan yhteyttä koulu-uupumukseen ja sen osa-alueisiin ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimusjoukon muodostivat 1 187 ammatillisessa koulutuksessa ensimmäistä vuottaan opiskelevaa, 15–24-vuotiasta nuorta (601 tyttöä, 586 poikaa). Tutkittavista 12 prosentilla (134) oli ollut henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) peruskoulussa. Osa-aikaiseen erityisopetukseen oli alakoulussa osallistunut 35 prosenttia (410) sekä yläkoulussa 28 prosenttia (334) tutkittavista. Tutkimuksen mukaan tyttöjen kokonaiskoulu-uupumus oli suurempi kuin poikien ja heillä oli poikia enemmän uupumusasteista väsymystä. Sen sijaan kyynistymisessä ja riittämättömyyden tunteessa tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa. Tutkimuksessa myös havaittiin, että yläkoulussa saatu osa-aikainen erityisopetus oli yhteydessä koulu-uupumukseen ja sen osa-alueisiin ammatillisessa koulutuksessa ensimmäistä vuottaan opiskelevilla nuorilla. Muulla erityisopetustaustalla, kuten oppiaineiden yksilöllistämisellä tai alakoulussa annetulla osa-aikaisella erityisopetuksella, ei ollut yhteyttä koulu-uupumukseen. Opiskelijoilla, jotka olivat yläkoulussa saaneet osa-aikaista erityisopetusta, oli enemmän koulu-uupumusta kuin muilla ammatillisessa koulutuksessa ensimmäistä vuottaan opiskelevilla. Heidän kohdallaan tuen tarve ei häviä ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä. Asia olisi tärkeää huomioida ammatillisten oppilaitosten tukitoimia suunniteltaessa.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherNiilo Mäki Instituutti
dc.relation.ispartofseriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
dc.relation.urihttps://bulletin.nmi.fi/2015/12/01/erityisopetustaustan-yhteys-koulu-uupumukseen-ammatillisessa-koulutuksessa/
dc.subject.otherMotivoimaa-hanke
dc.titleErityisopetustaustan yhteys koulu-uupumukseen ammatillisessa koulutuksessa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602181614
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosTietotekniikan laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.laitosDepartment of Mathematical Information Technologyen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2016-02-18T16:15:02Z
dc.type.coarjournal article
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange25-37
dc.relation.issn2342-9046
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume25
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Niilo Mäki instituutti 2015.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoerityisoppilaat
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysosuoriutuminen
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysoopiskelu
dc.subject.ysovaatimukset
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.subject.ysoammattikoululaiset
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p12623
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11617
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10270
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p130
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4781
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14536
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5290
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22092
jyx.fundinginformationNiilo Mäki Instituutin Motivoimaa-hanke on ollut yksi Euroopan sosiaalirahaston tukemista, syrjäytymisen sekä opintojen keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä hankkeista.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record