Show simple item record

dc.contributor.authorMansikkamäki, Laura
dc.contributor.authorMäättä, Sami
dc.contributor.authorAro, Mikko
dc.date.accessioned2016-02-22T07:04:31Z
dc.date.available2016-02-22T07:04:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMansikkamäki, L., Määttä, S., & Aro, M. (2015). Erityisopetustaustan yhteys koulu-uupumukseen ammatillisessa koulutuksessa. <em>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti</em>, 25 (4), 25-37.
dc.identifier.otherTUTKAID_68304
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48871
dc.description.abstractKoulun asettamat odotukset ja vaatimukset kasaavat nuorille paineita. Mediassa on nostettu esiin huoli suomalaisten nuorten uupumisesta ja sitä myötä syrjäytymisriskin kasvusta. Tässä artikkelissa vertaillaan tyttöjen ja poikien koulu-uupumusta sekä selvitetään peruskoulun aikaisen erityisopetustaustan yhteyttä koulu-uupumukseen ja sen osa-alueisiin ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimusjoukon muodostivat 1 187 ammatillisessa koulutuksessa ensimmäistä vuottaan opiskelevaa, 15–24¬vuotiasta nuorta (601 tyttöä, 586 poikaa). Tutkittavista 12 prosentilla (134) oli ollut henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) peruskoulussa. Osa¬aikaiseen erityisopetukseen oli alakoulussa osallistunut 35 prosenttia (410) sekä yläkoulussa 28 prosenttia (334) tutkittavista. Tutkimuksen mukaan tyttöjen kokonaiskoulu¬uupumus oli suurempi kuin poikien ja heillä oli poikia enemmän uupumusasteista väsymystä. Sen sijaan kyynistymisessä ja riittämättömyyden tunteessa tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa. Tutkimuksessa myös havaittiin, että yläkoulussa saatu osa¬aikainen erityisopetus oli yhteydessä kouluuupumukseen ja sen osa¬alueisiin ammatillisessa koulutuksessa ensimmäistä vuottaan opiskelevilla nuorilla. Muulla erityisopetustaustalla, kuten oppiaineiden yksilöllistämisellä tai alakoulussa annetulla osa¬aikaisella erityisopetuksella, ei ollut yhteyttä kouluuupumukseen. Opiskelijoilla, jotka olivat yläkoulussa saaneet osa¬aikaista erityisopetusta, oli enemmän koulu-uupumusta kuin muilla ammatillisessa koulutuksessa ensimmäistä vuottaan opiskelevilla. Heidän kohdallaan tuen tarve ei häviä ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä. Asia olisi tärkeää huomioida ammatillisten oppilaitosten tukitoimia suunniteltaessa.
dc.language.isofin
dc.publisherNiilo Mäki instituutti
dc.relation.ispartofseriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
dc.subject.othererityisopetus
dc.subject.otheruupumus
dc.subject.otherkoulu-uupumus
dc.subject.otherammatillinen koulutus
dc.titleErityisopetustaustan yhteys koulu-uupumukseen ammatillisessa koulutuksessa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602181614
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosTietotekniikan laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.laitosDepartment of Mathematical Information Technologyen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikka
dc.contributor.oppiainePsykologia
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2016-02-18T16:15:02Z
dc.type.coarjournal article
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange25-37
dc.relation.issn2342-9046
dc.relation.volume25
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Niilo Mäki instituutti 2015.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record