Show simple item record

dc.contributor.advisorDufva, Hannele
dc.contributor.authorVesamäki, Heli
dc.date.accessioned2015-06-15T07:30:53Z
dc.date.available2015-06-15T07:30:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1476008
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46318
dc.description.abstractKaksi- ja monikielisyyttä on tutkittu paljon esimerkiksi lasten kielen kehityksen ja kognitiivisen kehityksen näkökulmasta. Lasten käsityksiä omasta kaksikielisyydestään tai sen vaikutuksista ei ole juurikaan tehty tutkimuksia. Tässä tutkimuksessa selvitettiin yhdentoista kaksi- ja monikielisen lapsen näkemyksiä kaksikielisyydestä ja kielen opiskelusta. Kyseessä oli haastattelututkimus, jossa haastateltiin kuutta tyttöä ja viittä poikaa, jotka olivat neljäs-, viides- ja kuudesluokkalaisia. Lapset kävivät ruotsinkielistä luokkaa suomenkielisessä koulussa ja he tulivat joko kaksi- tai monikielisistä kodeista tai heillä oli kielikylpytausta. Lapset olivat opiskelleet englantia yli vuoden verran tai parin kuukauden ajan tutkimushaastatteluita tehtäessä. Lapset määrittelivät kaksikielisyyden ja kertoivat kokivatko itse olevansa kaksikielisiä. Kaksi- tai monikielisistä kodeista tulevat lapset olivat varmoja kaksi- tai monikielisyydestään, sen sijaan kielikylpylapsista kolme oli hieman epävarmoja omasta kielellisestä identiteetistään. Tämä koski lapsia, joiden kodeissa ei lainkaan puhuttu ruotsia. Tämä saattoi johtua hyvin perinteisestä näkemyksestä, jossa kaksikielisenä pidetään oppijaa, joka oppii varhaislapsuudessa kielet yhtäaikaisesti kodissaan vanhemmiltaan. Lapsen kokivat, että omasta kaksikielisyydestä ja kieltenosaamisesta yleensäkin on hyötyä. He kertoivat, että osatessaan kieliä he voivat kommunikoida muiden ihmisten kanssa ja pystyvät auttamaan muita ihmisiä. Heidän mielestään kaksikielisyys auttoi myös oppimaan muita, erityisesti ruotsin kaltaisia kieliä. Lisäksi kieltenosaaminen hyödytti tulevaisuuden opiskelu- ja työelämässä. He pitivät englannin opiskelusta ja halusivat opiskella tulevaisuudessa lisää kieliä. Lapset käyttivät ruotsia oppimisstrategiana englantia opiskellessaan. Kun lapset eivät ymmärtäneet jotain englannin kielen sanaa, he miettivät mitä sana voisi olla ruotsiksi ja hyvin usein oivalsivat sanan englanniksikin. Yksi lapsista vertaili myös englannin ja ruotsin kielen rakenteellisia asioita, artikkeleita ja prepositioita ja huomasi niissä yhtäläisyyksiä. Kahden kielen osaaminen tuntui vaikuttavan suotuisasti lasten näkemyksiin kieltenoppimisesta. Myös kiinnostus eri kulttuureihin ja erilaisuuden hyväksyminen tuntui liittyvän vahvasti kaksikielisyyteen. Kaksikielisten lasten kielitietoisuus nousi aineistossa vahvasti esille ja tämä voisikin olla seuraava kiinnostava tutkimuskohde. Tulevaisuudessa voisi tutkia kaksikielisten lasten rinnalla myös yksikielisiä lapsia ja vertailla eroavatko lasten käsitykset keskenään kielten opiskelusta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (117 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherBilingualism
dc.subject.othermultilingualism
dc.subject.otherlanguage learning
dc.title"Tottakai mää tiiän mikä se on englanniks ku se on melkeen sama ruotsiks!" : bilingual and multilingual children learning English : children's views
dc.title.alternativeBilingual and multilingual children learning English : children's views
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506152319
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2015-06-15T07:30:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysolapset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record