Show simple item record

dc.contributor.authorTervo, Anette
dc.date.accessioned2014-04-28T12:51:03Z
dc.date.available2014-04-28T12:51:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1360387
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43294
dc.description.abstractTämä tutkimus käsittelee tietotekniikan roolia alakoulun opetuksessa oppilaan näkökulmasta. Tällä hetkellä alakoulua käyvät oppilaat kuuluvat uuteen, teknologiaorientoituneeseen sukupolveen, ja tämän vuoksi tutkimuksen yhtenä oletuksena oli, että oppilailla olisi näkemyksiä aiheesta. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, kuinka tietotekniikkaa on hyödynnetty ja kuinka sitä voi käyttää luokkahuoneessa sekä lisäksi selvittää oppilaiden ajatuksia ja toiveita siihen liittyen. Esimerkkitapauksena tutkimuksessa käsitellään alakoulun viidennen luokan englannin tunteja ja niillä opetuksessa käytettävää iPad-tablettitietokonetta. Tutkimuksen keskeiset teemat ovat alakoulun opetus, opetusteknologian hyödyntäminen sekä suullisen kielitaidon harjoittaminen. Tutkimuksen aineisto kerättiin videoimalla oppitunteja ja oppilaiden ryhmähaastattelulla. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen, ja tavoitteet ovat sen mukaiset: selventää tutkittavaa ilmiötä tutkittavien henkilöiden näkökulmasta. Tutkimukseen osallistui yksi alakoulun englannin kielen opettaja ja hänen viidennen vuosiluokan ryhmänsä, jossa on 18 oppilasta. Ryhmästä tarkkailtiin lisäksi kuutta oppilasta tarkemmin, ja he osallistuivat myös oppituntien videoimisen jälkeen toteutettuun ryhmähaastatteluun. Tuloksissa oppilaiden näkökulmat ja mielipiteet iPadien käytöstä oppitunneilla olivat suurimmaksi osaksi myönteisiä ja rakentavia. Oppilailla oli tunneilla motivaatiota ja innostusta laitteen käyttämiseen, ja he osoittivat panostusta ongelmanratkaisu- ja yhteistyötilanteisiin sekä keskittymistä itsenäiseen työskentelyyn. Haastattelussa oppilaat kertoivat olleensa tyytyväisiä oppitunteihin, mutta toivoivat tulevaisuudessa enemmän aikaa iPadien käyttöön. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaiden mielestä tietotekniikan hyödyntäminen opetuksessa on mielekästä ja sitä saisi tulevaisuudessa olla enemmän. Opettajan roolilla on suuri vaikutus laitteiden käyttöön ja tehtävien laatuun, ja oppilaat odottavatkin panostusta ja kiinnostusta aiheeseen myös opettajalta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että alakoulun viidennen luokan oppilaat ovat taipuvaisia ja taitavia teknologian käytössä. iPadit mahdollistavat paitsi oppilaiden yhteistyön lisääntymisen oppitunneilla myös luokan ilmapiirissä kehittyvän, innostavan, keskittyneen ja oma-aloitteisen oppimistilanteen, joka heijastuu myös oppilaiden asenteisiin. Jatkotutkimuksena samasta aiheesta voisi tehdä pitkäaikaisempia ja aineistoltaan laajempia tutkimuksia.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (137 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherIPAD
dc.subject.otherEDUCATIONAL TECHNOLOGY
dc.subject.otherBASIC EDUCATION
dc.subject.otherFOREIGN LANGUAGE LEARNING
dc.subject.otherORAL COMMUNICATION
dc.titleThe role of ICT in primary education : pupils' views about iPad-oriented oral communication tasks in English lessons (5th grade)
dc.title.alternativePupils' views about iPad-oriented oral communication tasks in English lessons (5th) grade
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404281589
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-04-28T12:51:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoiPad
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysosuullinen ilmaisu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record