Show simple item record

dc.contributor.authorTeppo, Saara
dc.date.accessioned2013-12-16T10:47:29Z
dc.date.available2013-12-16T10:47:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42664
dc.description.abstractKirjallisuuden opiskelun merkitystä kielenoppimisessa on tutkittu laajalti, ja se on todettu tärkeäksi ja toimivaksi menetelmäksi. Opiskelijoiden omat näkemykset asiasta saattavat myös vaikuttaa oppimistuloksiin, mutta ne ovat aikaisemmassa tutkimuksessa jääneet huomiotta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, pitävätkö oppilaat kirjallisuuden opiskelua hyvänä tapana oppia englannin kieltä. Tutkimus kohdentuu kansainvälisen IB-tutkinnon opiskelijoihin, koska siinä vieraan kielen laajan tason (higher level) opetussuunnitelmaan kuuluu oleellisena osana kirjallisuusanalyysi. Tutkielmassa kartoitetaan laajan tason ja suppeamman tason (standard level) opiskelijoiden näkemyksiä kirjallisuuden käytöstä. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kahta opiskelijaa heidän kaksivuotisen IB-tutkintonsa ensimmäisen opiskeluvuoden loppuvaiheessa. Avoin teemahaastattelu oli toimiva aineistonkeruumetodi, koska opiskelijat pääsivät vapaasti kertomaan mielipiteistään. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Tulosten mukaan kirjallisuus on hyödyllinen tapa oppia kieltä, mutta sen käsittelyn toimivuuteen oppitunneilla tulisi panostaa. Erityisen tärkeänä haastateltavat pitivät sitä, että opiskelijat itse pääsisivät vaikuttamaan siihen, millaista kirjallisuutta opiskellaan ja millä tavoilla. Pienen otoksen takia tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta ne kuitenkin antavat syyn jatkotutkimukselle, jolloin aineisto voisi olla suurempi. Erityisesti opetusmenetelmien ja opettajan merkitys sekä kirjavalinnat ovat asioita, joita tulisi tutkia enemmän. Tällöin tuloksia voisi hyödyntää myös käytännön opetustyössä.fi
dc.format.extent21
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherprose fiction
dc.subject.otherperceptions
dc.subject.otherinterview
dc.subject.othercontent analysis
dc.subject.otherteaching material
dc.titleProse fiction in the English classoom : perceptions of IB students
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312162803
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.date.updated2013-12-16T10:47:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record