Show simple item record

dc.contributor.authorRipatti, Heidi
dc.date.accessioned2013-05-09T12:05:21Z
dc.date.available2013-05-09T12:05:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1260607
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41343
dc.description.abstractTutkielma keskittyy oppimistyylien merkitykseen suomalaisille suunnatuissa ranskan alakoulun oppikirjoissa. Kiinnostukseni oppimistyylejä kohtaan heräsi opettajakoulutuksen aikana, jolloin painotettiin paljon oppilaiden yksilöllisyyttä ja yksilöllistä tapaa oppia ja omaksua asioita. Tämän perusteella kiinnostuin tutkimaan sitä, miten hyvin oppikirjat ottavat erilaiset oppijat huomioon. Aihetta oli helpoin lähteä tarkastelemaan eri oppimistyylien kautta. Ensimmäisessä osassa avataan oppimistyylin käsitettä eri teorioiden avulla. Käsite ei ole yksiselitteinen ja siihen on olemassa monta eri näkökulmaa. Työssä keskitytään erityisesti oppimistyyleihin, jotka on määritelty aistihavaintojen kautta. Lisäksi tarkastellaan teoriapohjalta sitä, miten oppimistyylit on yleensä otettu huomioon oppimateriaaleissa ja niiden suunnittelussa. Pyrkimyksenä on myös selvittää hieman sitä, miten luotettava käsite oppimistyyli on. Onko sillä ylipäätään merkitystä, tietävätkö opettajat oppilaidensa oppimistyylit vai riittääkö pelkkä pyrkimys monipuoliseen ja erilaisia oppilaita tasapuolisesti tukevaan opetukseen? Entä mitä hyötyä eri aistikanavia ja erilaisia oppimistyylejä tukevasta opetuksesta mahdollisesti on? Toisessa osassa tarkastellaan kolmen eri kirjasarjan oppikirjoja. Koska tutkimuksen kohteena ovat erityisesti oppikirjojen tarjoamat tehtävät suomalaisissa kouluissa, tarkemman tarkastelun kohteeksi valittiin näistä kolmesta kirjasarjasta yhteensä kuusi alakoulun oppi- ja harjoituskirjaa: Alex ja Zoé ja kumppanit harjoituskirja ja sanasto 1- 3, Petite Chouette sekä Tous ensemble 1-2. Tutkimuskohteiksi valikoituivat alakoulun oppikirjat, sillä tässä ikävaiheessa oppilas alkaa rakentaa kuvaa kielenoppimisesta sekä itsestään vieraankielen oppijana. Koska oppilaan omaa oppimistyyliä tukevalla opetuksella katsotaan olevan positiivinen vaikutus yksilön oppimiseen ja tätä kautta siihen, millaisen kuvan hän oppiaineesta muodostaa, on tärkeää selvittää, miten hyvin oppikirjat vastaavat erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Oppimistyylit jaetaan kuuten kategoriaan: visuaaliset tehtävät, auditiiviset tehtävät, kinesteettiset tehtävät, taktiiliset tehtävät, yksilötehtävät sekä ryhmätehtävät. Kussakin kategoriassa tuodaan esille esimerkkitehtäviä kustakin kirjasarjasta ja kiinnitetään huomiota siihen, kuinka paljon ja kuinka monipuolisia tehtäviä kirjasarjat tarjoavat erityyppisille oppijoille. Tutkimustuloksista selviää kinesteettisiä ja taktiilisa oppijoita tukevia tehtäviä olevan selvästi muita oppimistyylejä tukevia tehtäviä vähemmän. Niiden tukeminen olisi kuitenkin tärkeää etenkin alakouluissa, jolloin oppilaat vielä suurimmaksi osaksi tarvitsevat kinesteettisiä ja taktiilisa aktiviteettejä. Myös kirjasarjojen välillä on eroavaisuuksia, ja on otettava esimerkiksi huomioon, että Alex ja Zoé ja kumppanit on suunniteltu täydentämään sarjan ranskalaisen version Cahier d’activitéta ottamalla nimenomaan suomalaiset oppilaat huomioon. Tästä voi ainakin osittain johtua sarjan tehtävien osittainen yksipuolisuus. Kuitenkin, kuten tutkimuksesta selviää, tärkeintä on oppilaiden monipuolinen tukeminen, jotta he saavat onnistumisen kokemuksia ja pystyvät kehittämään itseään.fi
dc.format.extent88 sivua
dc.language.isofre
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheropetus
dc.subject.otheroppikirjat
dc.subject.otheroppiminen
dc.subject.otheroppimistyylit
dc.titleLes styles d'apprentissage dans les manuels scolaires de français en Finlande
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305091587
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.date.updated2013-05-09T12:05:21Z
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysooppimistyylit
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoranskan kieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record