Show simple item record

dc.contributor.authorTengvall, Heikki
dc.date.accessioned2012-06-26T05:15:48Z
dc.date.available2012-06-26T05:15:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38095
dc.description.abstractTengvall, Heikki Hedonistinen ja utilitaristinen kuluttajakäyttäytyminen verkkokaupassa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 27 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Salo, Markus Kulutus on viime vuosien aikana lisääntynyt yhä enemmän ja jatkaa edelleen kasvamistaan. Internetin yleistymisen myötä käyttäjät ovat siirtyneet ostamaan tuotteet ja palvelut verkosta. Kuluttajakäyttäytymistä on tutkittu jo vuosikym-menten ajan. Kuluttajien siirtyessä verkkokauppoihin, on myös alettu tutkia, kuinka kuluttajakäyttäytyminen vaikuttaa ostopäätösprosessiin verkkokaupas-sa. Kuluttajakäyttäytyminen on myös muuttunut perinteisestä utilitaristisesta kulutuksesta hedonistiseen kulutukseen, johon liittyy kulutuksen nautinnolli-nen puoli. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kuluttajien käyttäytymistä verkkokaup-paympäristössä ja selvitetään sitä, kuinka hedonistinen ja utilitaristinen kulutta-jakäyttäytyminen vaikuttaa verkkokaupassa. Tutkielmassa perehdytään myös teknologian hyväksymismalliin, jonka avulla voidaan ennustaa käyttäjien tek-nologian käyttöönottoa. Kandidaatintutkielmassa todetaan, että kuluttajien käyttäytymiseen vai-kuttaa monia tekijöitä. Verkossa kuluttajat vertailevat tuotteiden informaatioita ja etsivät tuotteita edullisesti. Verkkokaupassa, aivan kuten fyysisessäkin maa-ilmassa, kuluttajat viettävät aikaansa myös katsellen tuotteita, vaikka ostoai-komusta ei olisikaan. Verkkokaupassa kuluttajalle voi olla vaikea tarjota he-donistista nautintoa, koska teknologia rajoittaa tuotteesta saatavaa informaatio-ta. Verkkokauppa tarjoaakin kuluttajalle enemmän utilitaristista hyötyä. Jos verkkokaupan suunnittelussa onnistutaan, kuluttajalle voidaan tarjota optimaa-linen flow-kokemus. Flow-kokemus tuottaa kuluttajalle suurta nautintoa. Sen avulla on mahdollista kasvattaa kuluttajan uskollisuutta ja ostotapahtuman to-dennäköisyyttä.fi
dc.language.isofin
dc.subject.otherkuluttajakäyttäytyminenfi
dc.subject.otherverkkokauppafi
dc.subject.otherhedonistinenfi
dc.subject.otherutilitaristinenfi
dc.subject.otherTAMfi
dc.subject.otherflowfi
dc.titleHedonistinen ja utilitaristinen kuluttajakäyttäytyminen verkkokaupassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206261954
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons.en
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record