Show simple item record

dc.contributor.authorLinnakylä, Anna
dc.date.accessioned2010-12-08T13:47:32Z
dc.date.available2010-12-08T13:47:32Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1144071
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25663
dc.description.abstractSuomalaisnuorten arjessa englanninkieliset tekstit ja kielenkäyttötavat ovat yleisiä. Nuorisokulttuuri on kansainvälistä ja sen yhteinen kieli on entistä useammin englanti. Uuden teknologian kehittymisen myötä monimediaiset ja monikulttuuriset englanninkieliset tekstiympäristöt ovat entistä useammin osa nuorten arkea. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten hyödyllisinä englannin oppimisen kannalta kahdeksasluokkalaiset nuoret kokevat erilaiset tekstikäytännöt koulun ulkopuolella arkitodellisuudessaan. Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Mitkä koulun ulkopuoliset tekstikäytännöt tukevat englannin oppimista? 2) Millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja oppilaiden ja oppilasryhmien välillä ilmenee? 3) Mikä oppilaita motivoi eri käytännöissä? 4) Millaista englantia oppilaat kokevat oppivansa vapaa-ajan käytännöistä? Tutkimus kiinnitetään teoreettisesti informaaliseen oppimiseen ja sosiokulttuuriseen näkemykseen tekstikäytännöistä. Metodologisesti tutkimustehtävää lähestytään kahta eri metodia yhdistäen. Päämetodina käytettiin oppilaskyselyä, johon yhden koulun kaikki kahdeksasluokkalaiset (78 oppilasta) vastasivat. Tämän aineiston perusteella vastataan kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Kyselyaineisto analysoitiin tilastollisesti. Ryhmittelyanalyysin perusteella valittiin 10 oppilasta haastatteluun, jonka tarkoituksena oli tarkentaa ja valottaa oppilaiden kokemuksia ja vastata kahteen viimeiseen tutkimuskysymykseen. Haastatteluaineistoa tarkastellaan laadullisesti. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että nuorten sekä kiinnostavimmiksi että englannin oppimisessa hyödyllisimmiksi kokemat tekstikäytännöt ovat monimediaisia, viihteellisiä ja sosiaalista kanssakäymistä mahdollistavia. Erityisesti television, elokuvien, Youtube-videoiden katselu sekä musiikin kuuntelu, pelailu sekä netissä ja kasvokkain keskustelu koetaan hyödyllisimmiksi. Perinteisiä painettuja tekstejä luetaan harvoin. Eroja ilmenee jonkin verran tyttöjen ja poikien sekä eri tasoilla englantia osaavien ja eri tavoin asennoituvien nuorten kokemuksissa. Oppilaista erottuu myös erilaisia osaryhmiä, joiden kiinnostuksen kohteet ja oppimiskokemukset vaihtelevat: TV:n ja videoiden katselijoita, pelaajia, nettikeskustelijoita ja kasvokkain juttelevia sekä monimedia-aktiiveja. Oppilaat kokivat oppivansa eniten englanninkielisistä elokuvista, peleistä ja keskusteluista arkipäivän ja nuorten käyttökieltä, ääntämistä, erityissanastoa, lauserakenteita sekä kielen käytön erilaisia mahdollisuuksia. Kirjoja lukevat tytöt, jotka olivat useimmiten monimedia-aktiiveja, oppivat myös kirjoittamista, kirjakieltä ja oikeinkirjoitusta. Vain kirjojen, uutisten ja ohjeiden lukemisen hyödylliseksi kokemisella oli yhteyttä englannin kouluarvosanaan, mikä herättää pohtimaan kouluopetuksen painotuksia, uusia opetuskäytäntöjä ja jatkotutkimushaasteita.
dc.format.extent108 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlanguage education
dc.subject.otherinformal learning
dc.subject.otherliteracy practices
dc.titleLearning English informally through authentic literacy practices : a case study of Finnish 8th grade students
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201012083147
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysonuorisokulttuuri
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysokirjoitustaito
dc.subject.ysovapaa-aika
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record