Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorTauriainen, Anniina
dc.date.accessioned2009-05-14T08:46:20Z
dc.date.available2009-05-14T08:46:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/20082
dc.description.abstract Vieraan kielen opiskelussa ja opettamisessa on käytetty pitkään apuvälineinä erilaisia äänitteitä. Kuitenkin vasta lähiaikoina äänitteitä on alettu käyttää myös luokkahuoneen ulkopuolella. Nykyisin monissa suomalaisissa peruskouluissa käytetään englannin kielen oppikirjoja, joissa tulee mukana myös oppilaan CD. Tämä CD on tarkoitettu oppilaan itsenäiseen käyttöön tukemaan vieraan kielen opiskelua kotona. Koska CD:n käyttö on vielä uutta, ei sitä ole tutkittukaan. Aikaisemmat tutkimukset vieraan kielen kuuntelemisesta keskittyvät lähinnä luokkahuonetilanteisiin. Vain muutama aikaisempi tutkimus mainitsee lyhyesti itsenäisen kuuntelun tärkeydestä. Siksi onkin tärkeää tutkia, mikä rooli tällä oppilaan CD:llä on vieraan kielen opettamisessa. Koska opettajilla on paljon kokemusta erilaisista oppimisvälineistä, heitä voi pitää alan asiantuntijoina. Sen vuoksi tutkimus keskittyi opettajien näkemyksiin CD:n käytöstä ja tarkoituksesta. Kaiken kaikkiaan kahdeksan alakoulun englannin kielen opettajaa ympäri Keski-Suomea osallistui tutkimukseen. Heitä pyydettiin vastaamaan tammikuussa 2009 sähköpostilla lähetettyyn kyselylomakkeeseen, joka sisälsi 11 kysymystä oppilaille jaettavasta CD:stä. Tutkimustulokset analysoitiin laadullisesti ja tarkoituksena oli etsiä yhteneväisyyksiä CD:n käytössä sekä opettajien käsityksissä CD:n tarkoituksesta. Tutkimuksessa nousi esille, että CD:tä käytetään kahdella eri tavalla. Oppilaiden tuli joko vain kuunnella CD:tä tai sekä kuunnella että toistaa perässä. Opettajat kokivat, että CD:n tarkoituksena on auttaa oppilaita omaksumaan vierasta kieltä sekä antaa malli oikeasta lausumistavasta ja näin ollen opettaa oppilaita oikeaoppiseen lausumiseen. Tutkimuksessa nousi myös esiin, että CD:stä on ollut hyötyä opetuksessa. Opettajien mielestä oppilaiden suullinen viestintä on parantunut CD:n käyttöön oton jälkeen ja se on helpottanut oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden vieraan kielen opiskelemista. CD:llä siis selvästi on oma paikkansa vieraan kielen opetuksessa. Tutkimuksessa nousi myös esiin, mitä ongelmia opettajat ovat kohdanneet CD:n käytön aikana. Nämä tulokset olivat kuitenkin tutkielman tarkoituksen kannalta epäoleellisia, koska ongelmat liittyivät lähinnä CD:n käytön valvomiseen tai CD:n säilytykseen. Ongelmista huolimatta opettajat suhtautuivat CD:n käyttöön todella positiivisesti ja pitivät sitä hyvänä lisänä oppimateriaaleihin. Opettajat raportoivat myös oppilaiden innostuksesta käyttää CD:tä, mikä osoittaa, että CD on myös oppilaille mieluinen. Tutkimustuloksia rajaa kuitenkin se, että kyselyyn osallistui vain kahdeksan opettajaa ja kyselyssä painopisteenä oli opettajien oma käsitys. Jotta saataisiin selville kuinka CD toimii käytännössä, tulisi seurata oppilaita ja heidän oppimisensa kehittymistä. Tämä tutkielma lähinnä osoitti sen, että CD:tä käytetään ja sillä on oma roolinsa vieraan kielen oppimisessa.    en
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherrecordingsen
dc.subject.otherlearning materialsen
dc.subject.otherlisteningen
dc.subject.othersecond language learningen
dc.titleEnglish teachers' perception of the purpose of a CD connected to English textbooks
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-200905141591
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot