Horisontaaliset ja vertikaaliset päänliikkeet suomalaisessa viittomakielessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Puupponen, Anna
dc.date.accessioned 2012-07-24T07:52:43Z
dc.date.available 2012-07-24T07:52:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223742
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207242120 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38254
dc.description.abstract Tämä pro gradu -tutkimus tarkastelee suomalaisen viittomakielen päänliikkeitä. Päänliikkeet ovat osa viitottujen kielten ei-manuaalista (ei käsillä tuotettua) artikulointia ja niillä on tutkitusti monenlaisia funktioita viittomisessa yksittäisestä viittomasta aina tekstitasolle asti. Päänliikkeiden sisäisiä vaiheita ja päänliiketyyppien välisiä eroja on tutkittu vain vähän, ja foneettisesta näkökulmasta ei juuri lainkaan. Tämä tutkimus selvittää päänliikkeiden foneettista rakennetta, päänliikkeiden foneettis-fonologisia, kieliopillisia ja tekstuaalisia funktioita sekä pään ja käsien liikkeiden välistä suhdetta. Tutkimus on foneettiseen mittaustietoon perustuva ja foneettiseen deskriptioon pyrkivä tapaustutkimus. Päänliikkeiden funktioita selvitettäessä viitekehyksenä toimii peruskielioppiteoria. Toisaalta tutkimuksessa on myös tekstilingvistisiä sekä kieliteknologisia (tietokoneohjelman laskemaan mittaustietoon perustuva foneettinen analyysi) ulottuvuuksia. Päänliikkeitä koskevia havaintoja suhteutetaan analyysissä suomalaisesta sekä muista viittomakielistä julkaistuun lingvistiseen tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimuksen aineisto on noin yhden minuutin mittainen videomateriaali, jossa äidinkieleltään viittomakielinen, kuuro henkilö kertoo nuorten suomalaisten kuurojen asenteista kuurojenyhdistysten toimintaa kohtaan. Tutkimuksessa käytetään pääasiallisesti kahta analyysivälinettä: ELAN-ohjelmaa ja SLMotion-ohjelmaa. Pää liikkuu aineistossa kaiken kaikkiaan runsaasti. Vaikka pää ja dominoivan käsi ovat molemmat aktiivisia viittomisen aikana, aineiston päänliikkeen ja manuaalisen liikkeen välinen korrelaatio on tutkimuksen tulosten perusteella heikko. Aineiston kuusi päänliiketyyppiä ovat nyökkäys, nyökytys, kääntöliike, kallistus, pudistus ja vertikaalinen listausliike. Nyökytys-, pudistus- ja listausliikkeet ovat toistollisia liikkeitä, nyökkäys-, kääntö- sekä kallistusliikkeet taas yhdestä kolmeen liikevaihetta sisältäviä kertaliikkeitä. Nyökytys- ja pudistusliikkeissä päänliike tyypillisesti ensin kasvaa ja sitten pienenee loppua kohden. Aineiston päänliikkeet merkitsevät muun muassa toteamista, vakuuttelua, kieltoa, topiikkilausekkeen ja sitä seuraavan kommenttiosan välistä siirtymää sekä tekstijakson alkua, ja ne osallistuvat tekstin sidostamiseen viittomatilan merkityksellisen käytön välityksellä. Tutkimuksen tulokset tarjoavat aiheita jatkotutkimukselle muun muassa päänliikkeiden ja manuaalisten liikkeiden keskinäisen ajoittumisen, päänliikkeiden vaiheiden kiihtyvyyden ja vauhdin, sekä päänliikkeiden ja muun ei-manuaalisen artikuloinnin muodostamien prosodisten rakenteiden osalta. fi
dc.format.extent 2 verkkoaineistoa (93 s., kesto 6:19 min)
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other suomalainen viittomakieli
dc.subject.other ei-manuaalinen
dc.subject.other prosodia
dc.subject.other fonetiikka
dc.subject.other tietokonenäkö
dc.subject.other liikkeen seuranta
dc.subject.other pään liike
dc.title Horisontaaliset ja vertikaaliset päänliikkeet suomalaisessa viittomakielessä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207242120
dc.subject.ysa suomalainen viittomakieli
dc.subject.ysa prosodiikka
dc.subject.ysa fonetiikka
dc.subject.ysa liikkeet
dc.subject.ysa pää
dc.subject.ysa kädet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomalainen viittomakieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish Sign Language en
dc.date.updated 2012-07-24T07:52:44Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record