Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Randelin, Juha
dc.date.accessioned 2011-03-28T05:26:33Z
dc.date.available 2011-03-28T05:26:33Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26708
dc.description.abstract Randelin, Juha Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksissä Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 24 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Ojala, Arto Tässä tutkielmassa käsitellään sosiaalista mediaa ja sen hyödyntämistä yrityksissä. Tutkimus on toteutettu tieteellisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää sosiaalisen median käsitettä sekä miten yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa liiketoiminnassaan. Tutkielmassa on myös esitelty yleisimpiä sosiaalisen median palveluja, joita yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää. Sosiaalisen median suosio on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvulla yksityiskäyttäjien keskuudessa ja tästä johtuen yrityksien johtavassa asemassa olevat henkilöt ovat alkaneet miettimään miten he voisivat hyödyntää tätä valtavaa käyttäjien määrää yrityksen liiketoiminnan tehostamiseen. Tutkielmassa selvisi, että yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa monipuolisesti liiketoiminnassaan. Käyttötarkoitukset voivat vaihdella yrityksen oman strategian mukaisesti. Yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa ja sen sovelluksia muun muassa myynninedistämiseen, yrityksen sisäisen viestinnän tehostamiseen ja parempaan vuorovaikutukseen ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Tutkimuksen perusteella sosiaalisen median käyttöönottaminen yrityksessä tehostaa yrityksen viestintää työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä. Sosiaalista mediaa hyödyntämällä yritys voi seurata helpommin asiakkaiden mielipiteitä yrityksen toiminnasta ja tämän avulla yritys voi kehittää omaa brändiään. Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksissä saattaa myös aiheuttaa yrityksille haasteita, sillä esimerkiksi liiallisen informaation jakaminen sosiaalisen median palvelujen avulla voi tahrata yrityksen mainetta sekä aiheuttaa tietoturvariskejä. en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other sosiaalinen media en
dc.subject.other yritys en
dc.subject.other liiketoiminta en
dc.title Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksissä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011032510562
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons.
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record