English teachers' perception of the purpose of a CD connected to English textbooks

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tauriainen, Anniina
dc.date.accessioned 2009-05-14T08:46:20Z
dc.date.available 2009-05-14T08:46:20Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20082
dc.description.abstract  Vieraan kielen opiskelussa ja opettamisessa on käytetty pitkään apuvälineinä erilaisia äänitteitä. Kuitenkin vasta lähiaikoina äänitteitä on alettu käyttää myös luokkahuoneen ulkopuolella. Nykyisin monissa suomalaisissa peruskouluissa käytetään englannin kielen oppikirjoja, joissa tulee mukana myös oppilaan CD. Tämä CD on tarkoitettu oppilaan itsenäiseen käyttöön tukemaan vieraan kielen opiskelua kotona. Koska CD:n käyttö on vielä uutta, ei sitä ole tutkittukaan. Aikaisemmat tutkimukset vieraan kielen kuuntelemisesta keskittyvät lähinnä luokkahuonetilanteisiin. Vain muutama aikaisempi tutkimus mainitsee lyhyesti itsenäisen kuuntelun tärkeydestä. Siksi onkin tärkeää tutkia, mikä rooli tällä oppilaan CD:llä on vieraan kielen opettamisessa. Koska opettajilla on paljon kokemusta erilaisista oppimisvälineistä, heitä voi pitää alan asiantuntijoina. Sen vuoksi tutkimus keskittyi opettajien näkemyksiin CD:n käytöstä ja tarkoituksesta. Kaiken kaikkiaan kahdeksan alakoulun englannin kielen opettajaa ympäri Keski-Suomea osallistui tutkimukseen. Heitä pyydettiin vastaamaan tammikuussa 2009 sähköpostilla lähetettyyn kyselylomakkeeseen, joka sisälsi 11 kysymystä oppilaille jaettavasta CD:stä. Tutkimustulokset analysoitiin laadullisesti ja tarkoituksena oli etsiä yhteneväisyyksiä CD:n käytössä sekä opettajien käsityksissä CD:n tarkoituksesta. Tutkimuksessa nousi esille, että CD:tä käytetään kahdella eri tavalla. Oppilaiden tuli joko vain kuunnella CD:tä tai sekä kuunnella että toistaa perässä. Opettajat kokivat, että CD:n tarkoituksena on auttaa oppilaita omaksumaan vierasta kieltä sekä antaa malli oikeasta lausumistavasta ja näin ollen opettaa oppilaita oikeaoppiseen lausumiseen. Tutkimuksessa nousi myös esiin, että CD:stä on ollut hyötyä opetuksessa. Opettajien mielestä oppilaiden suullinen viestintä on parantunut CD:n käyttöön oton jälkeen ja se on helpottanut oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden vieraan kielen opiskelemista. CD:llä siis selvästi on oma paikkansa vieraan kielen opetuksessa. Tutkimuksessa nousi myös esiin, mitä ongelmia opettajat ovat kohdanneet CD:n käytön aikana. Nämä tulokset olivat kuitenkin tutkielman tarkoituksen kannalta epäoleellisia, koska ongelmat liittyivät lähinnä CD:n käytön valvomiseen tai CD:n säilytykseen. Ongelmista huolimatta opettajat suhtautuivat CD:n käyttöön todella positiivisesti ja pitivät sitä hyvänä lisänä oppimateriaaleihin. Opettajat raportoivat myös oppilaiden innostuksesta käyttää CD:tä, mikä osoittaa, että CD on myös oppilaille mieluinen. Tutkimustuloksia rajaa kuitenkin se, että kyselyyn osallistui vain kahdeksan opettajaa ja kyselyssä painopisteenä oli opettajien oma käsitys. Jotta saataisiin selville kuinka CD toimii käytännössä, tulisi seurata oppilaita ja heidän oppimisensa kehittymistä. Tämä tutkielma lähinnä osoitti sen, että CD:tä käytetään ja sillä on oma roolinsa vieraan kielen oppimisessa.     en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other recordings en
dc.subject.other learning materials en
dc.subject.other listening en
dc.subject.other second language learning en
dc.title English teachers' perception of the purpose of a CD connected to English textbooks
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200905141591
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record