Show simple item record

dc.contributor.advisorMård-Miettinen, Karita
dc.contributor.authorYlitalo, Emilia
dc.contributor.authorSyväsalo, Eerika
dc.date.accessioned2024-05-17T10:12:02Z
dc.date.available2024-05-17T10:12:02Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94962
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli luoda materiaalipaketti 3–5-vuotiaiden lasten ruotsinkieliseen kielisuihkutoimintaan osana suomenkielistä varhaiskasvatusta. Materiaalipaketin oleellisimmat teoreettiset lähtökohdat ovat kielisuihkutus sekä arjen pedagogiikka. Kielisuihkutuksen tarkoituksena on hyödyntää lasten varhaisen kielenoppimisen herkkyyskautta ja herätellä kiinnostusta eri kieliä kohtaan. Kielisuihkuissa uuteen kieleen tutustutaan pienimuotoisten tuokioiden ja arjen toiminnan avulla. Lapsi kuulee ympäristössä uutta kieltä luonnollisissa tilanteissa, jolloin kielen omaksumista tapahtuu huomaamatta. Uusi kieli tuodaan toimintaan ikäkaudelle sopivien työskentelytapojen avulla. Kielenoppimisessa arjen pedagogiikalla tarkoitetaan kielenoppimisen integroitumista arkeen ja toimintaan, jolloin kieltä opitaan jatkuvasti arjen vuorovaikutuksessa ilman erillisiä tuokioita. Materiaali perustuu kommunikatiiviseen ja funktionaaliseen käsitykseen kielenoppimisesta, joiden mukaan kielenoppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa autenttisissa tilanteissa. Materiaalipaketti pohjautuu myös fraasikompetenssiin, jossa kieltä lähestytään kokonaisin fraasein yksittäisten sanojen sijaan. Materiaalin suunnittelun lähtökohtana oli kommunikatiivinen kompetenssi ja lisäksi materiaalissa korostuu suullisen kielitaidon sekä kuullunymmärtämisen valmiudet. Materiaalipaketti sisältää yhteensä 25 aktiviteettia ja se on jaettu 6 eri teemaan. Materiaalipaketin teemat pohjautuvat päiväkodin rutiineihin ja siten arjen pedagogiikkaan. Aktiviteeteissa hyödynnetään ikätasolle sopivia toimintatapoja, kuten esimerkiksi lauluja, loruja sekä leikkejä. Lisäksi sanasto ja fraasit ovat lähellä lapsen kokemusmaailmaa. Materiaalissa on myös huomioitu monikieliset lapset. Materiaalia voi käyttää joustavasti oman tarpeen mukaan eli siitä voi hyödyntää tarvittaessa vain tiettyjä osia tai aktiviteetteja. Materiaalipaketin tavoitteena on innostaa ja antaa ideoita varhaiskasvatuksen ammattilaisille ruotsinkielisen kielisuihkutuksen toteutukseen. Materiaalipaketti pyrkii korostamaan näkökulmaa, että kielisuihkutusta voidaan toteuttaa myös spontaanisti, eikä se aina vaadi valmistelua tai erillisiä tuokioita. Materiaalissa on huomioitu myös opettajien erilaiset kielelliset taustat siten, että materiaali tarjoaa opettajille valmiita ruotsinkielisiä tukifraaseja arjen kielisuihkutukseen. Opinnäytetyöhön liittyy oppimateriaali URN: <b><a href="http://urn.fi/ URN:NBN:fi:jyu-202406054300" target="_blank"> URN:NBN:fi:jyu-202406054300</a></b>fi
dc.format.extent164
dc.language.isoswe
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherkielisuihkutus
dc.subject.otherarjen pedagogiikka
dc.subject.otherkielirikasteinen varhaiskasvatus
dc.subject.othervarhainen kielenoppiminen
dc.titleEtt materialpaket för svenskspråkig språkdusch : vardagspedagogik för 3-5 -åringar
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202405173725
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysokielen omaksuminen
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright