Show simple item record

dc.contributor.advisorNikkola, Tiina
dc.contributor.advisorFornaciari, Aleksi
dc.contributor.advisorRautiainen, Matti
dc.contributor.authorLahtinen, Tiia
dc.date.accessioned2024-03-21T06:22:26Z
dc.date.available2024-03-21T06:22:26Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93994
dc.description.abstractRasismi on läsnä eri tavoin suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän vuoksi opettajat tarvitsevat enenevissä määrin työkaluja rasismin ja rasististen tilanteiden kohtaamiseen kouluissa. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää luokanopettajien kielentämisen ja merkityksellistämisen tapoja rasismista kouluissa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten opettajat positioivat itsensä niissä tilanteissa, joissa he kohtaavat rasismia. Tutkimus on toteutettu toimeksiantona Yhteiset Lapsemme ry -järjestölle. Aineisto koostuu 105 luokanopettajan vastauksista antirasismikoulutuksen alku-kartoituskyselyyn. Koulutus oli järjestetty yhteistyössä Yhteiset Lapsemme ry:n ja Koulutus Elämään Säätiön kanssa. Kyselylomakkeen vastauksia analysoitiin kriittisen diskurssianalyysin avulla, joka soveltuu hyvin vallan ja epätasa-arvoisuuden tarkasteluun. Analyysin perusteella aineistosta löydettiin kolme erilaista diskurssia rasismiin liittyen. Nämä olivat rasismin kohtaamisen diskurssi, rasismin kieltämisen diskurssi sekä rasismin etäännyttämisen diskurssi. Opettajien toimijuuden diskursseja tarkastellaan suhteessa näihin kolmeen päädiskurssiin. Rasismin kohtaamisen diskurssissa opettajat kielentävät rasismin erityisesti konkreettisiksi ja näkyviksi teoiksi kouluissa. Kieltämisen diskurssissa rasismia ei nähdä osana omaa luokkaa tai kouluyhteisöä. Etäännyttämisen diskurssissa rasismi positioidaan pääsääntöisesti kahden oppilaan välille.fi
dc.format.extent55
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.title"Vaikka hälyttävää rasismia ei luokallamme olekaan" : luokanopettajien diskursseja rasismista kouluyhteisöissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202403212537
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokouluyhteisö
dc.subject.ysorasismi
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysoantirasismi
dc.subject.ysotoimijuus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright