Show simple item record

dc.contributor.advisorKytölä, Samu
dc.contributor.authorKoskinen, Oona
dc.date.accessioned2024-02-28T07:50:04Z
dc.date.available2024-02-28T07:50:04Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93707
dc.description.abstractTämän englannin kielen maisterintutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten suomalaisten lukiolaisten investoiminen (engl. investment) englannin kielen oppimiseen vaikuttaa heidän oppimistuloksiinsa lukion englannintunneilla. Investointi viittaa oppimisympäristön ja ryhmän normeihin sitoutumiseen oman identiteetin rakentumisen ja sosiaalisen pääoman kerryttämisen kautta. Tutkimus toteutettiin yhdistämällä eri tutkimusmetodeja. Opiskelijoille teetettiin kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää oppilaiden investoitumisen taso, sekä investoinnin tapoja kaikilta investoinnin osa-alueilta: sosiaalinen identiteetti, pääoma ja ideologiat. Kyselyn pohjalta oppilaiden opettajille tehtiin puolistrukturoitu teemahaastattelu, jolla kartoitettiin opettajien näkemyksiä oppijoiden investoinnista. Tutkimuksessa selvisi, että oppimistulosten ja investoinnin välillä ei ole suoraa yhteyttä, mutta niiden suhde toisiinsa on monisyinen ja vaihtelee yksilöiden välillä. Tutkitut ryhmät olivat investoituneet luokan käytänteisiin ja oppimisen tapoihin yleisellä tasolla. Luokissa vallitsi hyvä henki, ja suurimmalla osalla on mahdollisuus oppia. Oppilaat kokivat, että voivat tuoda itsestään esiin haluamansa symbolisen pääoman. Opiskelijat kritisoivat jonkin verran koulun käytänteitä, kuten kiireistä aikataulua, sekä sitä, että koulussa opittu kieli on epäkäytännöllistä. Heillä oli paljon käyttökohteita englannin kielelle, eikä kyselyistä ilmennyt merkittävää vastustusta lukion opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita kohtaan.fi
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis was to investigate Finnish general upper secondary school students’ investment in English language learning, and if investment is connected to language learning outcomes. The study was conducted by using mixed methods, and the students’ level of investment, as well as ideologies were investigated by conducting a questionnaire. Questionnaire analyzed all the components of investment: social identity, capital, and perceived benefits and ideologies. Based on the questionnaire, a semi-structured theme interview was created for the teachers. Quantitative methods were used to report the students’ level of investment. Qualitative methods were used to analyze the themes for the teacher interview. The theme interview aimed to examine the teachers’ views on the themes in the students’ answers. The findings were that there is no statistically significant connection between investment and learning outcomes, but their relationship is multifaceted and varies from individual to individual. Students invest in English learning in different ways, but in general they are invested in the classroom practices and working. The students experience that they can bring out all their capital that they want, and they appreciate each other’s capital: they are willing to learn and skillful. The students criticized some of the school practices, such as the busy schedule and language that is impractical for their everyday lives. However, the questionnaire did not show significant aversion towards the goals of National Core Curriculum.en
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsIn Copyright
dc.titleInvestment in English language learning in Finnish upper secondary school
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202402282179
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.subject.ysoinvestoinnit
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysogeneral upper secondary school
dc.subject.ysogeneral upper secondary school students
dc.subject.ysoinvestments
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysolanguage skills
dc.subject.ysoschool children
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysolanguages
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright