Show simple item record

dc.contributor.advisorRantamäki, Niina
dc.contributor.advisorTiitinen, Laura
dc.contributor.authorKaarnakari, Irina
dc.date.accessioned2024-01-22T06:41:21Z
dc.date.available2024-01-22T06:41:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92954
dc.description.abstractTutkimuksessani tarkastelen ihmisten odotuksia ja toiveita päihdepalvelun asiakkuuden alkuvaiheessa. Kysyn mitä, ja millaisia odotuksia asiakkuuteen hakeutuvilla ihmisillä on ja mihin nämä odotukset liittyvät. Tutkimus pyrkii ymmärtämään asiakkuuteen hakeutuvien ihmisten kokemuksia ja tarkastelemaan odotusten ja toiveiden suhdetta palveluihin sekä hyvinvointiin. Tutkimus on fenomenologis-hermeneuttinen, jossa ymmärtävän psykologian elementit ovat läsnä, mutta sosiaalityön teoriaperusta on tutkimuksen kulmakivi. Aineisto on hankittu päihdeavopalveluihin ensimmäistä kertaa tai vähintään puolen vuoden tauon jälkeen hakeutuneiden haastatteluin. Aineiston analyysi noudattaa fenomenologisen erityistieteen tunnettua viisivaiheista analyysimenetelmää. Tuloksissa nähdään kokemusten merkitys avun hakemiselle ja siitä juontuville odotuksille ja toiveille. Avun piiriin hakeutumisen polku on usein pitkä. Odotukset ja toiveet liikkuvat sisäisen ja ulkoisen kokemuksellisuuden piirissä ja jäsentyvät merkityksinä jostain halutusta ja itselle arvokkaasta, mutta liittyvät myös normeihin. Asiakkaaksi tulon vaiheessa ihminen on avun portilla, toivoen mitä tahansa apua olemassa olevan tilanteen muutokseen. Olennaisin toive on muutos päihteiden käytössä. Sen odotetaan mahdollistavan muutos aidoksi omaksi itseksi ja sitä kautta kuulumisen merkityksellisiin yhteisöihin. Odotuksissa palveluille näkyy terapeuttisen yksilötyöskentelyn toive. Tulokset kertovat, kuinka vähäisesti odotuksia ilmenee läheisverkostolle ja kuinka terveydenhuoltopainotteisesti päihdeongelma ja siitä toipuminen aineistossa jäsentyy. Päihdeongelma kietoutuu minäkäsitykseen ja hyvinvoinnin kokemukseen. Ihmisen kokemusten ymmärtäminen on olennaista, jotta nähdään ihminen ongelman sijaan. Tulosten perusteella voidaan pohtia sosiaalityön roolia ja osaamistarpeita päihdetyössä, ja kysyä, mihin sosiaalityö asettuu päihdetyön kentällä terveydenhuollon ja terapeuttisen diskurssin rinnalla.fi
dc.format.extent106
dc.language.isofi
dc.subject.otherpäihdesosiaalityö
dc.subject.otherfenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
dc.subject.otherkokemuksen tutkimus
dc.titleAvun portilla : päihdepalveluihin hakeutuvien ihmisten odotukset ja toiveet – ”mitä tahansa apua”
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202401221447
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysopäihdeongelmat
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysopäihdetyö
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoodotukset
dc.subject.ysopäihdehuolto
dc.subject.ysotoiveet
dc.subject.ysopäihderiippuvuus
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysoasiakkuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record