Show simple item record

dc.contributor.authorKomulainen, Vilma
dc.contributor.authorPerokorpi, Inka
dc.contributor.authorMustonen, Sanna
dc.contributor.authorEskelä-Haapanen, Sirpa
dc.date.accessioned2024-01-11T09:52:10Z
dc.date.available2024-01-11T09:52:10Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationKomulainen, V., Perokorpi, I., Mustonen, S., & Eskelä-Haapanen, S. (2023). Opettajien käsityksiä roolistaan kotouttamisen edistäjinä. <i>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin</i>, <i>33</i>(4), 71-90.
dc.identifier.otherCONVID_197248975
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92672
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin opettajien kokemuksia roolistaan maahanmuuttotaustaisten äitien kotouttamisprosessissa sekä toimista, joilla heidän nähdäkseen on vaikutusta onnistuneeseen kotoutumiseen. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina kuudelta Äidit mukana -hankkeessa toimivalta opettajalta helmikuussa 2022. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella ja sen analyysitapa oli ongelmalähtöinen sisällönanalyysi. Opettajat näkivät oman roolinsa kotouttajina yhteiskunnallisesti merkityksellisenä. He kokivat pystyvänsä omalla toiminnallaan edistämään hankkeeseen osallistuneiden äitien kotoutumista tukemalla muun muassa heidän kielitaitonsa kehittymistä, kohtaamalla heitä sekä vahvistamalla heidän toimijuuttaan. Kielitaito nähtiin tärkeänä kotoutumista edistävänä tekijänä, mutta vastauksista ilmeni, ettei kielitaito yksin riitä kotoutumiseen. Keskeistä on, että maahanmuuttajat pääsevät osallistumaan heille merkityksellisiin yhteisöihin ja toimintaan ja että myös vastaan ottava yhteisö on valmis oppimaan uutta. Kotoutumisen kaksisuuntaisuus on entistä ajankohtaisempi aihe kielellisesti ja kulttuurisesti moninaistuvassa ja segregoituvassa yhteiskunnassamme. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä kasvaa kaikilla koulutusasteilla, ja jokaiselta opettajalta edellytetään kielellistä ja kulttuurista vastuullisuutta. Opettajille tulisikin tarjota niitä taitoja ja tietoja, joita maahanmuuttajaopetuksessa työskentelevät opettajat ovat ilmaisseet tarvitsevansa. Lisäksi kotoutumiskoulutusmalleja tulisi kehittää sellaisiksi, että ne kohtaisivat erilaisista taustoista tulleiden maahanmuuttajien tarpeet ja mahdollistaisivat aidosti kaksisuuntaisen integraation.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherNiilo Mäki Instituutti
dc.relation.ispartofseriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin
dc.rightsIn Copyright
dc.titleOpettajien käsityksiä roolistaan kotouttamisen edistäjinä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202401111173
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange71-90
dc.relation.issn2342-9046
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume33
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Niilo Mäki Instituutti, 2023
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokotouttaminen (maahanmuuttajat)
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokielitietoinen opetus ja kasvatus
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysointegraatio
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysoaikuisopetus
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysokotoutuminen (maahanmuuttajat)
dc.subject.ysoäidit
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17342
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3209
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1117
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p37832
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5797
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6165
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1731
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10647
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13283
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2335
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24074
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p12279
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
jyx.fundinginformationÄidit mukana -hanketta (2017-) rahoittivat Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto.
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright