Show simple item record

dc.contributor.advisorPaananen, Mika
dc.contributor.authorAsp, Heidi
dc.date.accessioned2023-08-21T05:16:42Z
dc.date.available2023-08-21T05:16:42Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88590
dc.description.abstractKouluinterventioiden vaikuttavuutta toiminnanohjaukseen liittyvien ongelmien, kuten tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriön (ADHD) hoidossa, on tutkittu paljon mutta niiden vaikutusten siirtymistä muualle kuin kouluympäristöön on Suomessa tutkittu vähän. Samoin vanhempien minäpystyvyyden yhteyttä lapsen toiminnanohjauksen ongelmiin on Suomessa tutkittu vähän. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Maltti-kouluintervention vaikutuksen siirtymistä kotiympäristöön ja vanhempien minäpystyvyyden yhteyttä lapsen toiminnanohjauksen ongelmiin. Tutkimus liittyy Niilo Mäki -instituutin ja Jyväskylän yliopiston yhdessä toteuttamaan SELDI-hankkeeseen (Self-Efficacy and Learning Disabilities Intervention; 2013–2015). Tutkimuksessa tarkasteltu aineisto on kerätty Maltti-kouluintervention yhteydessä. Maltti on suunnattu 7–11-vuotiaille lapsille, joilla on toiminnanohjaukseen liittyviä ongelmia keskittymisessä ja tehtävien suorittamisessa kouluympäristössä. Maltti-interventioon osallistuneiden lasten vanhemmista tutkimukseen osallistui yhteensä 69. Vanhempien minäpystyvyyttä ja vanhempien havaintoja lapsen toiminnanohjauksen ongelmista mitattiin intervention alussa ja intervention jälkeen. Vanhempien havaintoja lapsen kehityksestä ja käyttäytymisestä kartoitettiin VIIVI 5-15 -kyselyllä ja Home Situations Questionaire-Revisited (HSQ-R) kyselyllä. Vanhemman minäpystyvyyttä mittavat kysymykset on muokattu opettajien minäpystyvyyttä mittaavasta kyselystä (Teacher efficacy to inclusive practices, TEIP). Tutkimuksen perusteella vanhemmat havaitsivat tilastollisesti merkitsevää muutosta lapsen tarkkaavaisuudessa ja keskittymiskyvyssä eri tehtävissä ja toiminnoissa kotiympäristössä. Vanhemman minäpystyvyys on yhteydessä lapsen toiminnanohjauksen ongelmiin pääsääntöisesti negatiivisesti eli lapsilla, joiden vanhemmilla on korkeampi minäpystyvyys, on vähemmän ongelmia toiminnanohjauksessa. Vanhemman minäpystyvyys on yhteydessä kouluinterventiolla saavutettaviin tuloksiin mutta yhteyden voimakkuus ja suunta vaihtelee riippuen siitä mitä toimintoa on mitattu ja millä mittarilla. Vanhempien minäpystyvyydessä ei tapahtunut muutosta intervention aikana.fi
dc.format.extent36
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othervanhemman minäpystyvyys
dc.subject.othertoiminnanohjauksen ongelmat
dc.subject.otherkouluinterventiot
dc.subject.otherMaltti-interventio
dc.titleKoulussa toteutetun toiminnanohjauksen intervention vaikutusten yleistyminen kotiympäristöön ja vanhempien minäpystyvyyden yhteys toiminnanohjauksen ongelmien tasoon ja muutokseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202308214688
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysominäpystyvyys
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysotoiminnanohjaus (psykologia)
dc.subject.ysotarkkaavaisuus
dc.subject.ysointerventio
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright