Show simple item record

dc.contributor.advisorRaittila, Raija
dc.contributor.authorOttela, Sara
dc.date.accessioned2023-06-08T07:08:13Z
dc.date.available2023-06-08T07:08:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87546
dc.description.abstractVarhaiskasvatuksen ruokailutilanne on oleellinen osa henkilöstön toteuttamaa päivittäistä pedagogiikkaa, jossa lapsille tarjotaan mahdollisuus säännölliseen ateriarytmiin. Kasvava tutkimusnäyttö osoittaa ruokailutilanteen vaikutuksia sekä lapseen että kasvattajaan. Tämän tutkimuksen tavoite ja tarkoitus oli selvittää varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia ruokailun pedagogiikasta sekä millaisia sääntöjä ja periaatteita ruokailutilanteessa esiintyy. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimukseen osallistujat löydettiin Facebookin kahden yksityisen ryhmän kautta ja haastattelut toteutettiin etäyhteyksillä. Haastatteluun osallistui seitsemän (N=7) varhaiskasvatuksen ammattilaista. Aineisto kerättiin tammikuun 2023 aikana ja se analysoitiin aineistolähtöisellä päättelyllä sekä luokittelulla. Tulosten mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstö piti ruokailutilannetta pedagogisesti erittäin merkittävänä. Ruokailun pedagogiikka rakentui toimien ja ruokailutilojen merkityksen kautta. Tuloksista kävi myös ilmi, että ruokailuun liittyi monia sääntöjä ja periaatteita. Ruokailutilanteessa esiintyi sekä negatiivista että myönteistä vallankäyttöä, joka riippui kasvattajasta. Tutkimus tuotti uutta tietoa siitä, kuinka henkilöstö koki oppimisen eri aisteilla ja ruualla leikkimisellä. Näiden lisäksi läsnäolo nähtiin merkittävänä ruokailutilanteessa. Tulokset vahvistivat tutkimuskentällä olevaa aukkoa ruokailutilojen pedagogisesta merkityksestä. Vallankäytön tuloksia voidaan hyödyntää lasten ja kasvattajan tasavertaisemman aseman kehittämisessä.fi
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhaiskasvatuksen henkilöstö
dc.subject.otherruokailutilanne
dc.titleVarhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia ruokailutilanteesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306083615
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoperiaatteet
dc.subject.ysosäännöt
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoruokailu
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysoruoka
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysohenkilöstö
dc.subject.ysoruokakasvatus
dc.subject.ysoruokatottumukset
dc.subject.ysokasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record