Show simple item record

dc.contributor.advisorValleala, Ulla
dc.contributor.authorTurtiainen, Annina
dc.date.accessioned2023-05-24T10:18:05Z
dc.date.available2023-05-24T10:18:05Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87146
dc.description.abstractTutkimukseni tavoitteena oli saada käsitys siitä millaiseksi luokanopettajaopiskelijat kokevat oman osaamisensa ohjelmoinnin opettajina sekä siitä mitä luokanopettajaopiskelijat ajattelevat ohjelmoinnin opetuksen olevan peruskoulun vuosiluokilla 1–6 ja miten he tulevat sitä opetuksessaan toteuttamaan. Ohjelmointiosaaminen on ohjelmoinnillista ajattelua, tutkivaa työskentelyä ja ohjelmoitujen ympäristöjen tuntemista sekä niissä toimimista. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusotteella. Tutkimusaineisto kerättiin 65 luokanopettajaopiskelijalta kirjoitelmina Webropol-lomakkeella. Aineistonkeruu aloitettiin toukokuussa 2022 ja se jatkui tammikuuhun 2023. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulosten mukaan suurin osa tutkittavista koki ohjelmoinnin itselleen vieraaksi aiheeksi ja näin ollen myös se opettamisen haasteeksi itselleen. Laitteilla ja sovelluksilla nähtiin olevan merkitystä ohjelmoinnin opetuksessa, mutta ohjelmointia voidaan opettaa myös ilman laitteita. Luokanopettajaopiskelijat nostivat ohjelmoinnin tavoitteeksi oppilaiden ohjelmointitaitojen kehittämisen sekä ohjelmoinnin ymmärtämisen osana arkipäiväisiä toimintoja. Vaikka luokanopettajaopiskelijat kokevat oman osaamisensa vajaaksi ja ohjelmoinnin aihealueena vieraaksi, he ovat kuitenkin halukkaita kehittämään omaan osaamistaan sekä opettamaan ohjelmointia ja ohjelmoinnillista ajattelua kouluissa. Ohjelmointiosaamista pidetään tärkeänä taitona oppilaiden tulevaisuuden kannalta.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otherluokanopettajaopiskelija
dc.subject.otherohjelmoinnillinen ajattelu
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ohjelmoinnin opettamisesta ja itsestään ohjelmoinnin opettajana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305243215
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoohjelmointi
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record