Show simple item record

dc.contributor.authorMäkinen, Sanni
dc.date.accessioned2023-01-26T06:34:22Z
dc.date.available2023-01-26T06:34:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85204
dc.description.abstractMaailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti kaikkien elämään ja arkeen. Koulut suljettiin sosiaalisten kontaktien välttämiseksi ja pandemian laajenemisen ehkäisemiseksi maaliskuussa 2020. Koulut, opettajat sekä oppilaat olivat kaikki uuden edessä, kun opetus jouduttiin lyhyessä ajassa siirtämään luokkahuoneista kokonaan digitaalisiin oppimisympäristöihin. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia etäopetusjaksoilla on ranskan kielen opetukseen. Vaikka pahin pandemiatilanne on jo ohitse, on tulevaisuudessakin tarve joustaville koulutusratkaisuille. Tämän vuoksi tutkielmassa perehdytään myös etäopetuksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja niihin löydettyihin ratkaisuihin. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan ensin kieli- ja oppimiskäsityksiä sekä opettajaa pedagogisena ammattilaisena, sillä nämä luovat pohjan nykyiselle kieltenopetukselle. Tutkielman keskiössä ovat kieltenopettajien kokemukset etäopetuksesta ja näin ollen teoriaosassa käsitellään lisäksi tieto- ja viestintäteknologioiden opetuskäyttöä sekä opettajia niiden käyttäjinä. Tutkimusaineistomme koostuu neljän ranskan opettajan haastattelusta. Jokainen osallistuja oli opettanut ranskaa ennen poikkeusoloja, etäopetukseen siirryttäessä ja sen jälkeen. Haastattelut nauhoitettiin osallistujien suostumuksella ja tämän jälkeen nauhoitetut haastattelut litteroitiin. Analysoimme litteroitua aineistoa laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset jaettiin analyysin pohjalta kolmeen teemaan, jotka olivat 1) etäopetusjaksojen mukanaan tuomat haasteet, 2) niihin löydetyt keinot ja ratkaisut sekä 3) etäopetusjaksojen vaikutukset ja mahdollisuudet ranskan opetukselle. Analyysissa tekemiemme havaintojen perusteella teknologian rooli opetuksessa on kasvanut etäopetusjaksojen myötä. Esimerkiksi hybridityömalli on tullut osaksi nykyistä opetusta ja opettajien tietämys sekä osaaminen tieto- ja viestintäteknologioiden käytöstä ovat lisääntyneet. Etäopetuksen ja hybridityömallin mahdollisuutena nähtiin opettajien kokemusten perusteella kielikoulutusvalintojen monipuolistuminen sekä oppimisympäristöjen laajeneminen. Opettajien kokemat haasteet olivat moninaisia ja niillä oli vaikutuksia mm. työhyvinvointiin sekä opetuksen laatuun. Etäopetusjaksojen jatkuessa, opettajat kehittivät kuitenkin yhteisiä toimintamalleja, jotka sujuvoittivat etäopetusta.fi
dc.format.extent37
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofr
dc.subject.otherTICE
dc.subject.otherFLE
dc.titleLes effets de l'enseignement à distance sur l'enseignement du français en Finlande
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202301261495
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysoetäopetus
dc.subject.ysoranskan kieli
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record