Show simple item record

dc.contributor.advisorFrank, Lauri
dc.contributor.authorHäyhänen, Essi
dc.date.accessioned2022-12-20T05:29:16Z
dc.date.available2022-12-20T05:29:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84502
dc.description.abstractDigitalisaation myötä kuluttajilla on mahdollisuus hyödyntää asiakasmatkansa aikana saumattomasti ja jopa samanaikaisesti yhä useampia kanavia ja kontaktipisteitä. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten kuluttajat kokevat itsepalveluteknologian käytön lahjakorttien ostamisessa. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, miten kuluttajat kokevat minäpystyvyyttä itsepalveluteknologiaa käyttäessään, ja kerätä elämysautomaatin kriittisiä käyttökokemuksia. Tutkielma koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa esittelee aiemman kirjallisuuden, ja toinen osa käsittää tutkimuksen empiirisen osan. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä hyödynnettiin aiempaa kirjallisuutta omnikanavaisuudesta ja teknologisesta minäpystyvyydestä. Omnikanavaisuudella tarkoitetaan kaikki kanavat ja kontaktipisteet integroivaa ympäristöä. Teknologinen minäpystyvyys taas kuvaa ihmisen omaa käsitystä kyvyistään käyttää teknologiaa. Tutkimusmetodiksi valikoitui laadullisen tutkimuksen laji fenomenografia. Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Tiedonkeruun ja analyysin tukena hyödynnettiin kriittisten tapahtumien menetelmää, jonka avulla havainnoitiin kriittisiä käyttökokemuksia. Tutkimus rajattiin koskemaan ainoastaan Elämyslahjat Oy:tä. Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia 23–67-vuotiaita kuluttajia, jotka olivat ostaneet lahjakortin elämysautomaatista. Haastattelut toteutettiin etäyhteyden välityksellä Zoomissa ja puhelimitse. Haastatteluaineisto analysoitiin teemoittelua hyödyntämällä. Tutkimuksen tulosten perusteella tunnistettiin erilaisia minäpystyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten aiemmat kokemukset ja kiinnostus teknologiaa kohtaan. Haastateltavien kertomuksissa korostuneita negatiivisia käyttökokemuksia olivat esimerkiksi hakutoiminnon ongelmat ja rekisteröityminen.fi
dc.format.extent68
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheromnikanavaisuus
dc.subject.otherasiakasmatka
dc.subject.otherteknologinen minäpystyvyys
dc.subject.otheritsepalveluteknologia
dc.subject.otheritsepalveluostaminen
dc.titleMinäpystyvyys itsepalveluostamisessa : kuluttajien kokemuksia lahjakorttien ostamisesta elämysautomaatilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202212205755
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysominäpystyvyys
dc.subject.ysoitsepalvelu
dc.subject.ysoasiakaskokemus
dc.subject.ysokuluttajat
dc.subject.ysokuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoasiakaskokemus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record