Show simple item record

dc.contributor.advisorMoate, Josephine
dc.contributor.authorKamunen, Milla
dc.date.accessioned2022-11-24T07:14:27Z
dc.date.available2022-11-24T07:14:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84067
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alakouluikäisten lasten ajatuksia ja asenteita englannin kieltä kohtaan Suomessa, globaalin englannin kontekstissa. Aineiston tuottivat perusopetuksen toisen, neljännen ja kuudennen luokan oppilaat. Aineisto koostuu ryhmissä tuotetuista 34 piirroksesta. Oppilaiden tehtävänä oli piirtää ja/tai kirjoittaa kaikkea, mitä heille tulee mieleen sanoista ”englannin kieli”. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla yhdessä teorian ohjaamana. Aineistosta muodostettiin kolme teemaa: a) asenteet englannin kieltä kohtaan kulttuurisesti ja maantieteellisesti sitoutumattomana kielenä, b) asenteet englannin kieltä kohtaan osallistumisen välineenä sekä c) asenteet englantia kohtaan opiskeltavana kielenä. Tutkimus osoitti, että asenteet englannin kieltä kohtaan olivat moninaisia ja vaihtelivat näkökulman mukaan. Englannin kieli yhdistettiin vahvasti Yhdistyneisiin Kuningaskuntiin sekä Yhdysvaltoihin. Maiden ja englannin kielen yhteys koettiin lähinnä neutraalina ja itsestään selvänä asiana. Asenteet vaihtelivat, mutta positiiviset asenteet liittyivät lähinnä kulttuurisiin piirteisiin, kun taas negatiiviset asenteet keskittyivät henkilöihin. Englannin kieli oli läsnä oppilaiden elämässä moninaisin tavoin ja suhtautuminen kieleen olikin pääosin positiivista. Englanti koettiin välineenä, joka mahdollistaa niin osallisuuden kuin osallistumisenkin erilaisissa konteksteissa. Negatiiviset asenteet kohdistuivat englannin kielen rooliin negatiivisten vaikutteiden välittäjänä. Tämä ilmeni tuloksissa nuorten lasten tietoisuutena erilaisista jännitteistä maailmalla. Kielen opiskelun näkökulmasta englantiin asennoiduttiin vaihtelevasti, mutta kuitenkin korostaen informaalin oppimisen merkitystä positiivisten asenteiden synnyssä.fi
dc.description.abstractEnglish has a significant role globally and often also locally. The attitudes towards English are diverse in the context of English being a language for all. The aim of the study is to explore and understand the associations and attitudes of primary school children towards English in the Finnish English Language Teaching (ELT) in the context of global English. Data consisted of 34 group-produced drawings and written comments made by 2nd, 4th and 6th graders. The drawings were done in spring 2022 and the task was to draw and/or write pupils’ associations of English. The data was analysed through content analysis and the literature review was used as a theoretical framework. Three themes were established; attitudes towards English as a as a culturally and geographically free language, attitudes towards English as a medium for participation and attitudes towards English as a subject of study. Based on the findings, English is still associated with certain countries – the USA and the UK. The attitudes here varied from positive, to neutral and negative. The positive attitudes reflected cultural features or physical places when again negative ones could culminate into certain people. However, this phenomenon did not seem to bother the pupils, but they found it as indifferent and did not affect their relationship to English. Rather, English was self-evidently present in pupils’ lives as a bridge enabling them to participate in the world. The attitudes here were mainly positive and the usefulness of English was recognised. The negative attitudes culminated to the unpleasant news ac-cessed through English. The attitudes towards English as learners imply that informal activities are popular and enhance the positive attitudes towards learning English.en
dc.format.extent111
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherELF
dc.subject.otherglobal English
dc.subject.otherELT
dc.subject.otherlanguage attitudes
dc.title“Double-decker buses, AmongUs, FBI and McDonalds” : 2nd, 4th and 6th graders’ associations and attitudes towards English in Finland
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202211245340
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysoattitudes
dc.subject.ysoschool children
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record