Show simple item record

dc.contributor.advisorPitkänen-Huhta, Anne
dc.contributor.authorHagman, Emmi
dc.date.accessioned2022-06-17T07:01:13Z
dc.date.available2022-06-17T07:01:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81840
dc.description.abstractTasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat pitäneet pintansa koulutuksen saralla käytävässä keskustelussa ja sen tutkimuksessa Suomessa ja maailmalla. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus löytyvät ydinarvoina ohjaavista dokumenteista, järjestyssäännöistä ja juhlapuheista, mutta viimeaikainen tutkimus osoittaa epätasa-arvon yhä vallitsevan suomalaisessa koulujärjestelmässä. Ratkaisuiksi on tarjottu niin lakiperusteista tasa-arvosuunnittelun vaatimista, tasa-arvon edistämiseen nojautuvia hankkeita kuin sukupuolen moninaisuuden huomioivia tiloja, mutta konkreettiset muutokset ovat olleet hitaita. Yksi mahdollinen ratkaisu koulutuksen epätasa-arvon purkamiseen on feministinen pedagogiikka, joka toimi tämän pro gradu -tutkielman viitekehyksenä. Tällä pro gradu -tutkielmalla haluttiin selvittää, minkälaisia käsityksiä lähiaikoina valmistuvilla englannin opettajaopiskelijoilla on feministisestä pedagogiikasta, sen tavoitteista ja käytänteistä. Lisäksi tutkimuksella haluttiin selvittää, miten osallistujat tarkastelevat feministisen pedagogiikan implementointia omassa tulevaisuuden työssään. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, miten valmistuvat englannin opettajaopiskelijat kokivat opintojensa tukeneen heidän ymmärrystään tai vaikuttaneen heidän käsityksiinsä feministisen pedagogiikan periaatteista. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituina fokusryhmähaastatteluina helmikuussa 2022 ja siihen osallistui kuusi maisterivaiheen opintoja Jyväskylän yliopistossa suorittavaa englannin opettajaopiskelijaa. Haastatteluaineisto litteroitiin ja analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin kategorisoimalla aineisto teemoittain. Tutkimustuloksista ilmeni, että opettajaopiskelijat suosivat monia feministisen pedagogiikan käytänteitä ja tavoitteita omassa opetuksessaan ja henkilökohtaisessa elämässään, vaikka he eivät osanneet nimetä niitä juuri feministiseen pedagogiikkaan liittyviksi. Tutkimus osoitti, että feministinen pedagogiikka herättää paljon tunteita ja ajatuksia, ja opettajaopiskelijat ovat kiinnostuneita sen harjoittamisesta omassa tulevaisuuden työssään. Tutkimustuloksista ilmeni myös opettajaopiskelijoiden jälkikäteinen toive feministisen pedagogiikan ja yhdenvertaisuuskysymysten laajemmasta käsittelystä yliopisto-opintojen aikana.fi
dc.format.extent51
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherintersectional feminism
dc.subject.otherEnglish teaching
dc.title“Basically, I hope that it is the future with every teacher” : Pre-service English Teachers’ Perceptions of Feminist Pedagogy
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206173449
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysofeminismi
dc.subject.ysofeministinen pedagogiikka
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysofeminism
dc.subject.ysofeminist pedagogy
dc.subject.ysopedagogy
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysogender
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record