Show simple item record

dc.contributor.advisorMertala, Pekka
dc.contributor.authorVähätörmä, Matias
dc.date.accessioned2022-06-10T06:23:28Z
dc.date.available2022-06-10T06:23:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81605
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää joukkueurheilua harrastavien 7–11- vuotiaiden lasten itsearvioitujen sosiaalisten taitojen yhteyksiä ja eroja suhteessa harrastusvuosiin, sukupuoleen ja ikään. Tutkimuksen kohdejoukko (n= 150) koostuivat Suomalaisten koripalloseurojen harrastajista. Tutkimuksen aineisto kerättiin Webropol-kyselylomakkeen avulla. Kyselyssä sosiaalisia taitoja mitanneet mittarit muodostettiin Goldsteinin (1980) ja Croninin ja Allenin (2017) kehittelemiä kysymyspatteristoja hyödyntäen. Kysymyksiä jatkojalostettiin joukkueurheilukontekstiin sopivaksi. Aineiston analysointivaiheessa mittareiden kysymyksistä muodostettiin summamuuttuja, jolloin päämuuttujan yhtäläisyyksiä ja eroja harrastusvuosiin, sukupuoliin ja ikäluokkiin voitiin tutkia. Tarkasteluissa käytettiin apuna Pearsonin korrelaatiota, kahden riippumattoman otoksen t-testiä ja Kruskall-Wallis-testiä.fi
dc.format.extent63
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleJoukkueurheilua harrastavien 7–11-vuotiaiden lasten itsearvioitujen sosiaalisten taitojen yhteydet harrastusvuosiin, sukupuoleen ja ikään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206103213
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoikä
dc.subject.ysokoripallo
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysojoukkueurheilu
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysososiaalinen vuorovaikutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record