Show simple item record

dc.contributor.authorHuotari, Sara
dc.contributor.authorMikkonen, Laura
dc.date.accessioned2022-06-01T11:13:02Z
dc.date.available2022-06-01T11:13:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81404
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin, miten 3.–6.-luokkalaisten lasten nimeämistehtävien (esineet, värit, numerot, kirjaimet, lukumäärät) suoritusajat ovat yhteydessä peruslaskutaidon sujuvuuteen. Tutkimusaineisto on kerätty osana Lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja nimeämisen arviointi (LUKINO) -hanketta. Tutkittavien (N = 464) yksilötestaus toteutettiin suomalaisissa alakouluissa keväällä 2021. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella ja hierarkkisella regressioanalyysilla. Monimuuttujaisella varianssianalyysilla tarkasteltiin peruslaskusujuvuuden perusteella jaoteltujen ryhmien eroavaisuuksia nimeämistehtävien suoritusajoissa. Logistisella regressioanalyysilla selvitettiin eri nimeämistehtävien soveltuvuutta peruslaskusujuvuudeltaan heikkojen laskijoiden erotteluun keskitasoisista ja hyvistä laskijoista. Tulokset osoittivat, että perinteisten nimeämistehtävien ja lukumäärien nimeämisen suoritusajat olivat kohtalaisesti yhteydessä peruslaskusujuvuuteen. Lukumäärien nimeämistehtävässä suoriutuminen oli voimakkaimmin yhteydessä peruslaskutaidon sujuvuuteen. Peruslaskusujuvuudeltaan heikot lapset erosivat nopean nimeämisen suoritusajoissa muista tutkittavista. Kuitenkaan nimeämistehtävissä suoriutuminen ei soveltunut laskusujuvuudeltaan heikkojen tutkittavien tunnistamiseen. Lukumäärien nimeämisen vahvaa yhteyttä peruslaskusujuvuudelle olisi tärkeää tutkia lisää. Tutkimuksessa havaittujen voimakkaiden yhteyksien takia lukumäärien nimeämisen tehtävän sisällyttäminen nopean nimeämisen arviointiin on perusteltua.fi
dc.format.extent50
dc.language.isofi
dc.subject.otherlaskusujuvuus
dc.subject.othernopea nimeäminen
dc.subject.otherlukumäärien nimeäminen
dc.titleNopean nimeämisen tehtävätyyppien yhteydet peruslaskutaidon sujuvuuteen 3.–6.-luokkalaisilla lapsilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206013028
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysomatematiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record