Show simple item record

dc.contributor.advisorKauppinen, Merja
dc.contributor.authorLyytinen, Hannamari
dc.contributor.authorTarvainen, Heidi
dc.date.accessioned2022-05-19T07:25:55Z
dc.date.available2022-05-19T07:25:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81144
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka opettajat käsittävät toiminnallisuuden varhennetun englannin kielen opetuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten opettajat toteuttavat toiminnallisuutta varhennetun englannin kielen opetuksessaan sekä mitä hyötyjä ja haasteita he olivat havainneet liittyvän toiminnallisuuden käyttöön. Tutkimuksen taustalla oli opetussuunnitelmassa korostuva toiminnallinen opetus sekä suomalaisen perusopetuksen kielenopetuksessa tapahtunut muutos, jossa ensimmäisen vieraan kielen opetus varhennettiin alkamaan ensimmäisellä vuosiluokalla. Tutkimukseen osallistui 33 opettajaa, joilla oli kokemusta varhennetun englannin kielen opetuksesta. Tutkimuksen aineistonkeruu tapahtui verkkokyselyllä ja tutkimukseen osallistujat tavoitettiin sosiaalisen median kautta. Kyseessä oli fenomenologis-hermeneuttinen, pääosin laadullinen tutkimus, jonka aineiston analyysi toteutettiin laadullisella sisällönanalyysilla. Tutkimustulokset osoittivat, että opettajat käsittivät toiminnallisuuden pääosin opetusmenetelminä, joita olivat liike, leikit, musiikki ja pelit. Opettajat mielsivät toiminnallisuuden ilmenemismuodoiksi myös materiaalit, monipuoliset työskentelytavat ja vaihtelevat oppimisympäristöt. Monet opettajista eivät pyrkineet määrittelemään toiminnallisuutta, mutta osassa vastauksista sen kuvailtiin tarkoittavan oppilaiden aktiivista roolia. Toiminnallisuuden hyötyinä opettajat kuvailivat esimerkiksi sitä, että toiminnallisuus aktivoi ja motivoi oppilaita. Lisäksi toiminnallisuuteen kuvailtiin liittyvän myös haasteita, kuten oppilaiden lisääntynyt levottomuus ja oppimisen arviointi.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.titleOpettajien käsityksiä toiminnallisuudesta varhennetun englannin kielen opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205192776
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysotoiminnallisuus
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokieltenopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record