Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Vesa
dc.contributor.authorPorrassalmi, Mona
dc.date.accessioned2022-05-19T07:17:27Z
dc.date.available2022-05-19T07:17:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81141
dc.description.abstractOpettajien kollektiivinen pystyvyys, eli se, miten vahvasti opettajat uskovat yhteisen toiminnan tuottavan tuloksia on tutkimusten mukaan positiivisesti yhteydessä niin opettajien työhyvinvointiin kuin oppilaiden akateemiseen suoriutumiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko opettajien kollektiivinen pystyvyys yhteydessä Työrauha kaikille -toimintamallin vaikuttavuuteen, hyväksyttävyyteen ja fideliteettiin. Työrauha kaikille -toimintamalli on oppilaiden työrauhaongelmien ennaltaehkäisyä varten kehitetty toimintamalli. Tutkimuksen aineisto koostui vuosina 2013–2014 suomalaisista yläkouluista kerätystä Työrauha kaikille- interventiotutkimuksen datasta. Tutkimukseen osallistui 208 tutkittavaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien kollektiivisen pystyvyyden kokemuksia alkumittauksessa ja sen yhteyttä Työrauha kaikille -toimintamallin vaikuttavuuteen, hyväksyttävyyteen ja fideliteettiin. Tutkimuskysymyksiin vastattiin käyttämällä toistomittausten varianssianalyysia ja Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokerrointa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajien kollektiivisen pystyvyyden taso ei ole yhteydessä Työrauha kaikille -toimintamallin vaikuttavuuteen. Kollektiivinen pystyvyys ei ollut myöskään tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toimintamallin hyväksyttävyyteen tai fideliteettiin. Tutkimustulos on positiivinen intervention toteutuksen kannalta, sillä se kertoo interventioiden kehittäjille, että opettajien kollektiivisen pystyvyyden tasoa ei tarvitse korjata ennen työrauhaintervention käynnistämistä.fi
dc.format.extent33
dc.language.isofi
dc.subject.otherkollektiivinen pystyvyys
dc.subject.othertyörauhahäiriöt
dc.titleOpettajien kollektiivisen pystyvyyden yhteys Työrauha kaikille -intervention vaikuttavuuteen, hyväksyttävyyteen ja fideliteettiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205192773
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysotyörauha (työyhteisöt)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record