Show simple item record

dc.contributor.advisorMaunula, Minna
dc.contributor.authorLilja, Sari
dc.date.accessioned2022-05-12T07:07:48Z
dc.date.available2022-05-12T07:07:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81037
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tutkin alkuopetuksen luokanopettajien käsityksiä omasta asiantuntijuudestaan varhennetun kielen opettajina. Tarkoituksena on selvittää mitä laadukkaalta kielenopetukselta edellytetään ja millainen ylipäänsä on varhennetun kielenkasvatuksen asiantuntija. Kuvaan aihetta luokanopettajien käsitysten pohjalta. Haastattelin tutkimustani varten alkuopetuksessa työskenteleviä luokanopettajia, joilla oli vuosien kokemus alkuopetuksesta, mutta ei kielenopettajan pätevyyttä. Haastattelu rakentui etukäteen valittujen teemojen ympärille, joita olivat luokanopettajien käsitykset varhennetusta kielenopetuksesta, heidän käsitykset omasta osaamisestaan ja ajatukset liittyen omaan työhönsä opettajana. Haastatteluissa tulivat esille monet keskeiset laadukkaaseen varhennettuun kielenopetukseen liittyvät piirteet. Näitä olivat ikään sopivien pedagogisten menetelmien hyödyntäminen, ikätasoiset tavoitteet ja oppijoiden motivaation merkitys. Toisaalta huolina ja haasteina nähtiin mm. lasten kuormittuminen, ohjeiden ja opetusmateriaalien puute sekä opettajien kasvava työn määrä. Keskeiset keinot kehittää omaa asiantuntijuuttaan olivat verkostoituminen ja moniammatillisuus. Tutkimus osoitti, että luokanopettajan käsitykset vastasivat pääosin yleisiä käsityksiä laadukkaasta kielenopetuksesta. Kun opettajille annetaan selkeät tavoitteet, sekä heille koulutetaan niihin soveltuvat menetelmät, voidaan tavoitteet saavuttaa. On kuitenkin tiedostettava, että asiantuntijuus on koko uran kestävä muutosprossessi, joka edellyttää opettajilta motivaatiota toimia ja kehittyä varhennetun kielikasvatuksen asiantuntijoina.fi
dc.format.extent68
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhennettu kieltenopetus
dc.titleLuokanopettajien käsityksiä omasta asiantuntijuudestaan varhennetussa kielenopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205122683
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokielikasvatus
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokieltenopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record