Show simple item record

dc.contributor.advisorViitala, Riitta
dc.contributor.authorSjöblom, Sinitta
dc.contributor.authorViljanen, Reetta
dc.date.accessioned2022-05-10T05:44:30Z
dc.date.available2022-05-10T05:44:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80957
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli selvittää esiopetuksen opettajien näkemyksiä kolmiportaisen tuen toteutumisesta esiopetuksessa. Tutkimuksessa tuotiin esiin, miten esiopetuksen opettajat kuvailivat käytännön tukitoimia, ja mitkä asiat opettajat kokivat edistävinä ja mitkä asiat hankaloittavina tuen toteutumiselle. Tutkimuksen teoriatausta esittelee suomalaista esiopetusta ja siihen liittyvää lainsäädäntöä sekä tuen toteuttamiseen liittyviä käsitteitä kolmiportaisen tuen määrittelystä pedagogisiin ratkaisuihin. Tutkimuksen aineisto kerättiin laadullisella lähestymistavalla verkkovälitteisellä lomakehaastattelulla, johon pyydettiin osallistujia sosiaalisen median kautta noin kahden viikon ajan. Lomakehaastattelun kysymysten avoimiin vastauksiin vastasi 40 esiopetuksen opettajaa anonyymisti. Vastaukset analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimuksen mukaan tuki toteutuu esiopetuksessa moninaisesti, ja tuen toteutumisen osa-alueita ovat asiakirjan laatiminen, vastuunjako, tiimi- ja yhteistyö, monenlaiset tukitoimet sekä toimintaympäristö. Tuen toteutumiselle merkityksellisiä ovat resurssit, opettajien osaaminen ja jaksaminen, lasten yksilölliset tuen tarpeet, tukitoimien riittävyys ja lapsiryhmän koko. Tutkimuksen perusteella riittämätön henkilöstö- ja aikaresurssi, suuret lapsiryhmät sekä lapsen yksilöllisen tuen tarve ovat tuen toteutumista eniten hankaloittavat asiat. Esiopetuksen kolmiportaisen tuen tasapuolisen ja todellisen asiakirjasta käytäntöön siirtyvän toteuttamisen edistämiseksi resurssit ja lapsiryhmien muodostaminen tulisi huomioida tarkemmin sekä kunnallisesti että valtakunnallisesti.fi
dc.format.extent78
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhaiserityispedagogiikka
dc.titleAsiakirjasta käytäntöön : opettajien näkemyksiä kolmiportaisen tuen toteutumisesta esiopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205102608
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysotukimuodot
dc.subject.ysoerityispedagogiikka
dc.subject.ysoopettajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record