Show simple item record

dc.contributor.authorHyvönen, Silja
dc.date.accessioned2022-04-13T05:18:41Z
dc.date.available2022-04-13T05:18:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80575
dc.description.abstractKuullun ymmärtäminen on tärkeä osa vieraan kielen oppimista sekä arkipäiväistä kommunikaatiota. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia kuullun ymmärtämisen tehtäviä kahdessa digitaalisessa oppikirjassa olevat tehtävät ovat teksti- ja tehtävätyypiltään. Tutkimuksessa käytetyt digikirjat ovat saksan oppiaineelle suunnatut Magazin.de 7 ja Magazin.de 8 ja oppikirjoja käytetään B2- ja B3-kielten opetuksessa. Tutkielmassa selvitetään myös, millaisia auditiivisia taitoja kuullun ymmärtämisen tehtävät edistävät ja vaativat sekä millä tavoin tehtävissä on huomioitu eurooppalaisen viitekehyksen ja lukion opetussuunnitelman asettamat vaatimukset. Tutkimuksen teoria pohjautuu kuullun ymmärtämisen kannalta oleellisiin käsitteisiin: aluksi määritellään varsinainen käsite, kuullun ymmärtäminen, jonka jälkeen määritellään kuullun ymmärtämisen merkitys vieraiden kielten opetuksessa sekä käydään läpi, mitä auditiivisiin taitoihin liittyy. Teoriaosan lopussa esitellään vielä eurooppalainen viitekehys sekä lukion opetussuunnitelma, joiden määrittelyn perustana toimivat B2- sekä B3-kielet. Viimeisenä esitellään digitaaliset oppimateriaalit opetusvälineinä ja käydään läpi suurimmat erot digitaalisten ja ei-digitaalisten oppimateriaalien välillä. Tutkimus on oppikirja-analyysi, joka toteutetaan hyödyntäen sekä kvantitatiivista analyysiä että kvalitatiivista sisällönanalyysiä. Kuullun ymmärtämisen tehtävät laskettiin ja jaoteltiin tekstilajin perusteella. Jaottelun jälkeen neljä yleisimmin oppikirjoissa esiintyvää tekstilajia valittiin tarkempaan analyysiin: kertomukset ja tiedotukset, sanelut, videot sekä haastattelut. Tutkimuksessa selvisi myös, että tehtävät jakautuvat kahden-toista eri tehtävätyypin kesken, joiden osuudet on myös esitelty analyysiosassa. Tehtävät vaativat erilaisia auditiivisia taitoja, jotka ovat yhteydessä teoriaosassa esiteltäviin erilaisiin kuuntelutyyleihin sekä metodeihin, joita oppijat voivat opettajan avustuksella hyödyntää kuullun ymmärtämisen harjoittelussa. Tekstilajien ja tehtävätyyppien parempaa havainnollistamista varten analyysissa käytettiin apuna kuvakaappauksia digikirjojen tehtävistä. Kyseiset esimerkkitehtävät on esitetty tutkielman lopussa liitteinä. Analyysin lopussa selvitettiin, millä tavoin kuullun ymmärtämisen tehtävissä on otettu huomioon eurooppalaisen viitekehyksen sekä lukion opetussuunnitelman opetukselle asettamat vaatimukset. Analyysin jälkeen on todettavissa, että tehtävät vastaavat näitä vaatimuksia ja tavoitteita ja ovat täten monipuolisten sisältöjen osalta asianmukaisia oppikirjoja saksan kielen opetukseen B2- ja B3-kielenä lukiossa.fi
dc.format.extent48
dc.language.isode
dc.subject.otherkuullun ymmärtämisen tehtävät
dc.subject.otheroppikirja-analyysi
dc.titleHörverständnisübungen in den digitalen Lehrwerken Magazin.de 7 und Magazin.de 8
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204132255
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysokuullun ymmärtäminen
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysosaksan kieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record